Rozwój lokalny grupy SuperDrob

Miejsca, w których budujemy nasze zakłady nie są przypadkowe. Dobór lokalizacji wynika nie tylko z lokalnego patriotyzmu, lecz jest również odpowiedzią na obecne przeobrażenia społeczno-cywilizacyjne. Migracja ludności z terenów wiejskich i z małych miejscowości do dużych miast, w których łatwiej o dobrą pracę jest faktem. Biznes i infrastruktura przemysłowa gromadzą się w dużych miastach lub na ich obrzeżach. Tym samym mieszkańcy wsi mają ograniczony dostęp do usług społecznych na miejscu. Często brakuje dobrej szkoły, przychodni czy oferty kulturalnej.
Naszym celem jest inwestowanie w przemysł w mniejszych miejscowościach. Dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy mamy także pozytywny wpływ na ich infrastrukturę i rozwój na innych płaszczyznach. Tak uczyniliśmy w przypadku Karczewa, Łozienicy i Stoczka.

César Lipka
Prezes zarządu SuperDrob SA