CSR

Jako nowoczesna, patrząca w przyszłość firma spożywcza, podejmujemy działania, by jak najbardziej ograniczyć nasz wpływ na środowisko naturalne. Staramy się też pomnażać dobro w najbliższym otoczeniu, prowadząc liczne działania charytatywne.

Ekologia

Bierzemy odpowiedzialność za nasze oddziaływanie na otoczenie, dlatego staramy się tak planować nowe inwestycje i unowocześniać już istniejące zakłady, by nieustannie ten wpływ redukować. Każdy z zakładów co roku stawia sobie cele dotyczące zmniejszenia zużycia energii i wody, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz ilości ścieków.

Sukcesywnie wprowadzamy kolejne przyjazne środowisku innowacje. W najbliższych latach we wszystkich naszych lokalizacjach pojawią się instalacje fotowoltaiczne. Pracujemy też nad obniżeniem ilości materiału opakowaniowego i redukujemy plastik. Jednocześnie dążymy do tego, aby opakowania były przystosowane do recyklingu.

Dobroczynność

Jesteśmy wrażliwi na kwestie społeczne. By docierać do szerokiego grona potrzebujących, wspieramy wiele instytucji. Wśród nich są szkoły, przedszkola, kluby sportowe, świetlice środowiskowe, domy dziecka, domy samotnej matki, organizacje wspierające najbiedniejszych. A także schroniska dla psów i warszawskie zoo.

W ciągu ostatnich dwóch lat przekazaliśmy na cele społeczne prawie 70 ton żywności. Powołaliśmy też Fundację Uskrzydlamy, której celem jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wspieranie rozwoju i pasji naszych pracowników oraz ich rodzin.

Działania lokalne

Angażujemy się w wiele inicjatyw lokalnych. W miejscowościach, w których znajdują się nasze zakłady, wspieramy młodych sportowców, wydarzenia kulturalne oraz akcje wspierające ochronę środowiska.