Ogłoszenia dla akcjonariuszy

09 wrz 2020

Ogłoszenie

Zarząd Spółki SuperDrob Spółka Akcyjna z siedzibą w Karczewie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Zarządu Spółki, tj. ul. Zajęcza 2b, 00-351 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-15.

27 kwi 2020

Rada Nadzorcza

NOWA RADA NADZORCZA/ 2020

Przewodniczący Rady Nadzorczej César Lipka
Honorowy Członek Rady Nadzorczej Henri Lipka
Krzysztof Borowski
Piotr Her
Marcin Borek
Jacek Sawicki
Phatanee Leksrisompong
Patrachatr Chiaravutthi
Prasit  Chalongchaichan
Nattawat Chunhawuttiyanon

Centrala | Biuro Zarządu
ul. Zajęcza 2B
00-351 Warszawa
tel.: 00 48 22 27 59 200

01 sty 2020

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 §1 Kodeksu spółek handlowych na zlecenie Spółki prowadzi PKO Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

Akcjonariuszy Spółki zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego” – link do pobrania poniżej.

Pobierz PDF

KONTAKT DLA AKCJONARIUSZY

SuperDrob S.A.
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew
e-mail: akcje@superdrob.pl

Centrala | Biuro Zarządu
ul. Zajęcza 2B
00-351 Warszawa