Organizacje branżowe i biznesowe

Przedsiębiorstwo rozwija się w ekosystemie społeczno-biznesowym. Dziś nasza firma jest aktywnym członkiem wielu organizacji:

Polskie Towarzystwo Gospodarcze jest stowarzyszeniem polskich prywatnych przedsiębiorców, ukierunkowanym na uwolnienie potencjału biznesowego oraz patriotyzmu gospodarczego. Stawia na budowanie wspólnoty i odpowiedzialny biznes w oparciu o wartości. Oferuje doradztwo prawne, eksportowe i finansowe. Udziela się w procesach legislacyjnych i opiniowaniu projektów ustaw. Propaguje projekty społeczne, patriotyczne i edukacyjne.

Business Centre Club

Związek Pracodawców „Business Centre Club” (BCC) – polski związek pracodawców  reprezentuje interesy pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego.

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza (KRD IG)

Celem KRD IG jest dalszy rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych. Aktualnie do KRD-IG należy blisko 90 podmiotów gospodarczych. Członkami są m.in. uniwersytety rolnicze, związki hodowców i producentów drobiu, zakłady przetwórcze mięsa drobiowego, wytwórnie pasz oraz indywidualni hodowcy i producenci drobiu. Izba jest partnerem międzynarodowych instytucji zapewniających rozwój branży i dobrostan zwierząt jak m.in. (europejskie a.v.e.c czy amerykańskie International Poultry Council).

Organizacje prozwierzęce:

Prowadzimy dialog z Save Movement

W przeszłości:

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Zrzesza ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce. Odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców.

Własne inicjatywy SuperDrob:

Spotkania organizacji społecznych SuperInicjatywy – czytaj więcej

Spotkania networkingowe dla branży spożywczej Food Tweetup – czytaj więcej 

Współtwórca Klastra rolno-spożywczego AgreeHub

Naszą ideą jest koncentracja potencjału, możliwości i korzystanie z efektu skali. Dzięki temu, że występujemy jako grupa, łączymy nasz potencjał i możliwości i wspólnie osiągamy w ten sposób przewagi konkurencyjne, których nie udałoby się uzyskać działając na rynku samodzielnie. Dotyczy to zarówno budowaniu budowania wspólnych platform zakupowych, podejmowania wspólnych inicjatyw dedykowanych działaniom ukierunkowanym na zdobywanie nowych rynków zagranicznych, a także pozyskiwania środków na nowe inwestycje.

Więcej informacji:

PR Manager
ŁUKASZ ZAJĄC

kom.: 603 120 000

Biuro korporacyjne: 22 27 59 200