Najważniejsze informacje i środki bezpieczeństwa

W związku wystąpieniem zagrożenia koronawirusem typu COVID-19 Grupa SuperDrob S.A. wprowadziła środki bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób spoza zakładu.

Informacje ogólne

[aktualizacja na dzień 19.08.2020]

Aktualne zasady i ograniczenia (wykaz informacji rządowych)

Obszary z nowymi zasadami bezpieczeństwa

List Prezesa Zarządu do Pracowników

Komunikacja miejska i dojazdy pracowników w Łodzi

Oświadczenie 01/04/2020 dla Pracowników – nowe wytyczne

 

Informacja dla Pracowników:

  1. Opracowaliśmy i dostarczyliśmy naszym pracownikom komunikaty uwzględniające zalecenia WHO w kwestii COVID-19.
  2. Odwołane zostały wyjazdy służbowe, a przemieszczanie się między zakładami zostało ograniczone do niezbędnych sytuacji.
  3. Wydzielono strefy biurowe i produkcyjne.
  4. Wprowadzono zakaz wchodzenia na produkcję osób nieuprawnionych.
  5. Wprowadzono zakaz wpuszczania na produkcję audytorów Klientów.
  6. Kierowcy dystrybucyjni nie mają możliwości wstępu na teren zakładu; kierowcy wykonujący transport wewnątrz zakładów – mają wstęp tylko do wydzielonej strefy fakturowania.
  7. Zwiększono ilość płynów dezynfekujących w zakładach.
  8. Wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej.
  9. Wprowadziliśmy ograniczenie dotyczące spotkań wewnętrznych polegające na rezygnacji ze spotkań gromadzących więcej niż pięcioro uczestników.

***

Partnerzy, dostawcy, audytorzy  > czytaj komunikat

Kierowcy > czytaj komunikat

***

Dla Wszystkich:

Informacje rządowe dla przedsiębiorców:

Przeczytaj także informacja dla przedsiębiorców , które przygotowaliśmy w porozumieniu z GIS (Główny Inspektor Sanitarny): https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-siekoronawirusa

Jeśli działasz w branży transportowej i logistycznej, zapoznaj się z informacjami na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-branzy-transportowej-i-logistycznej-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

***

Informacje branżowe

Krajowa Rada Drobiarstwa IG informuje, że branża drobiarska działa z zachowaniem szczególnej ostrożności, jednocześnie całkowicie wypełniając zapotrzebowanie dystrybutorów i konsumentów na mięso i produkty drobiowe.

http://www.krdig.com.pl/oswiadczeniekrajowejradydrobiarstwaizbygospodarczej

 

 

 

SuperDrob S.A.
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew
e-mail: sekretariat@superdrob.pl
tel.: 48 22 77 90 600