Informacje prasowe

Środki bezpieczeństwa dla kierowców i klientów

W związku wystąpieniem zagrożenia koronawirusem typu COVID-19 Grupa SuperDrob S.A. wprowadziła środki bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób spoza zakładu (kierowcy, klienci).

Kierowca dostarczający towar musi posiadać kompletną, czystą odzież roboczą oraz komplet jednorazowej odzieży ochronnej.

Należy kontrolować stan zdrowia kierowców dostarczających towar poprzez ocenę wizualną. Osoby z gorączką, kaszlem nie będą wpuszczane na teren zakładu.

Prosimy o informację w przypadku stwierdzenia zarażenia wirusem w Państwa firmie, w szczególności w przypadku kierowców.

W przypadku eskalacji zagrożenia specjalny zespół wewnętrzny powołany w zakładzie będzie podejmował dalsze działania.

 

SuperDrob S.A.
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew
e-mail: sekretariat@superdrob.pl
tel.: 00 48 22 77 90 600