Informacje prasowe

Zakłady SuperDrob wprowadziły środki bezpieczeństwa

Oświadczenie

 

W związku wystąpieniem zagrożenia koronawirusem typu COVID-19 zakłady SuperDrob S.A. w Polsce wprowadziły środki bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób spoza zakładu.

  1. Zakłady pozostają w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, zgodnie z wydanymi zaleceniami.
  2. Wprowadzono zakaz przemieszczania się pracowników pomiędzy zakładami Grupy SuperDrob S.A. oraz delegacje/ wyjazdy pracowników.
  3. Rozdzieliliśmy strefę produkcyjną od administracyjnej. Strefa produkcyjna: wchodzą tylko pracownicy tej strefy. Pozostałe osoby muszą uzyskać zgodę od dyrektora zakładu. Strefa administracyjna: tylko pracownicy biurowi poruszają się w tej strefie. Pracownicy produkcji nie wchodzą do strefy administracyjnej (tzw. biurowca).
  4. Zostały zainstalowane dodatkowe dozowniki z płynem dezynfekcyjnym przy każdym wejściu do zakładu.
  5. Pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do budynków.
  6. Wzmożony nadzór nad pracownikami polegający na kontroli ogólnego stanu zdrowia, ocena wizualna pracownika np. kaszel, katar. Osoby z objawami przeziębienia są odsuwane od pracy i kierowane do wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia jednostek.
  7. Wstrzymuje się wszelkie wizyty, audyty osób postronnych, co wiąże się z przesunięciem  zaplanowanych dat audytów (do odwołania).

 

W przypadku eskalacji zagrożenia specjalny zespół wewnętrzny powołany w zakładzie będzie podejmował dalsze działania.

 

Ryszard Waśniewski
Członek Zarządu ds. Operacyjnych (COO)