Aż 3 prestiżowe nagrody dla firmy SuperDrob!

W ostatnich dniach firma SuperDrob została doceniona aż trzykrotnie za swoje osiągnięcia na różnych płaszczyznach biznesowych. 19 listopada zostaliśmy uhonorowani podczas XIV Kongresu Eksporterów Polskich odbywającego się w Ministerstwie Gospodarki, gdzie otrzymaliśmy tytuł Wybitnego Eksportera Roku 2015. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński; Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Marszałkowie Województw. Nagrodę w imieniu firmy odebrał Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju SuperDrob S.A. pan Jarosław Kowalewski.

Zaledwie dzień później, 20 listopada, w trakcie gali 10-lecia Executive Club w Hotelu Sheraton w Warszawie, w ramach konkursu Responsible Buisness Awards otrzymaliśmy wyróżnienie Outstanding Corporate Philantropist. Jest to konkurs dla firm, które poprzez swoje działania wdrażają strategie społecznej odpowiedzialności biznesu i są świadome jej dobroczynnego wpływu na jakość życia i dobrobyt społeczeństwa. Nasza nagroda była wyróżnieniem dla firmy, która wspiera i otacza opieką organizacje pozarządowe, instytucje użyteczności publicznej oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym i krajowym.

Kolejną nagrodą jest przyznanie SuperDrob wyróżnienia w VI edycji konkursu Firma Dobrze Widziana. Finał uroczystości miał miejsce 25 listopada w Pałacu Lubomirskich – siedzibie Business Centre Club. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tytuł Firma Dobrze Widziana przyznawany jest firmom, które wyróżniają się w opinii otoczenia aktywnością w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

fot. Ryszard Baranowski/BCC
Dział PR SuperDrob, tel. 48 22 77 90 790 (lub 745)