Firma SuperDrob nawiązała współpracę z powiatem Łódź Wschodnia.

Firma SuperDrob nawiązała współpracę z powiatem Łódź Wschodnia. Umowa dotyczy wspierania działań rozwojowych szkół zawodowych w Koluszkach oraz dostosowania ich oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Ponieważ właśnie w Koluszkach trwa budowa nowego zakładu, firma SuperDrob chce zaoferować możliwość odbywania praktyk i staży uczniom ZSP nr 1 i ZSP nr 2. Tak przygotowani absolwenci łatwiej znajdą zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

List intencyjny został podpisany przez Wiceprezesa ds. Operacyjnych SuperDrob Tadeusza Baranowskiego i dyrektora zakładu SuperDrob w Łodzi Pawła Olczyka oraz Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego Ewę Gładysz.

Współpraca Powiatu z SuperDrob S.A. ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych i podstawy programowej kształcenia w zawodach do potrzeb rynku pracy, a także umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do nowoczesnych technik i technologii poprzez organizację zajęć i wycieczek zawodowych. List intencyjny przewiduje ponadto możliwość organizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży dla uczniów oraz prowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Sygnatariusze listu planują ponadto wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i realizowanie wspólnych projektów, w tym unijnych, mających na celu doposażenie bazy dydaktycznej szkół (Powiat Łódź Wschodnia).

Dział PR SuperDrob, tel. 48 22 77 90 790