2024

SuperDrob współtworzy korporacyjną markę parasolową LipCo Foods

W grudniu zakończyły się prace nad multifoodową, korporacyjną marką parasolową LipCo Foods, pod którą od stycznia 2024 r. będą funkcjonowały wszystkie podmioty i marki obecne dotychczas w ramach Grup Kapitałowych SuperDrob oraz CPF Poland.