SuperDrob współtworzy korporacyjną markę parasolową LipCo Foods

W grudniu zakończyły się prace nad multifoodową, korporacyjną marką parasolową LipCo Foods, pod którą od stycznia 2024 r. będą funkcjonowały wszystkie podmioty i marki obecne dotychczas w ramach Grup Kapitałowych SuperDrob oraz CPF Poland.

Firma SuperDrob powstała ponad 30 lat temu założona przez rodzinę Lipków, stając się w tym czasie aktywną Grupą Kapitałową, realizującą strategię integracji pionowej – od pola do stołu. Odpowiada nie tylko za produkcję i dystrybucję drobiu, ale nieustannie umacnia swoją działalność w zakresie wylęgarni, chowu drobiu, mieszalni pasz i przetwórstwa. Jednocześnie świadczy usługi z zakresu logistyki i weterynarii. Ponadto w 2015 roku firma weszła we współpracę z Grupą CPF z Tajlandii, z którą w Polsce utworzyła CPF Poland, w ramach której funkcjonują m.in. CPF Culinar, Food Port, Pet Republic, PlantTec, czy Well Well.

Rodzina Lipków  – założyciele i właściciele SuperDrob – stawiając kolejny krok w rozwoju organizacji, stworzyła parasolową markę korporacyjną LipCo Foods, pod którą znajdą się wszystkie podmioty i marki obecnie w ramach Grup Kapitałowych SuperDrob oraz CPF Poland. W jej ramach funkcjonować będą segmenty odpowiedzialne za drób, dania gotowe, surowe produkty gotowe do pieczenia, produkty convenience, ryby i owoce morza, asortyment plant based, produkty pet food, napoje, systemy panierujące, a także inne kategorie, nad którymi trwają prace. Na co dzień, wszystkie kluczowe decyzje związane z zarządzaniem spółkami w ramach LipCo Foods, konsultowane są z Prezesem Césarem Lipką, synem Henryka Lipki, założyciela firmy SuperDrob.

„Jesteśmy niesamowicie dumni, że sukces biznesowy SuperDrob stał się fundamentem do budowania spółek realizujących multifoodową wizję w ramach LipCo Foods. To ważny krok w naszej dalszej ekspansji” mówi César Lipka, Przewodniczący Rady Nadzorczej SuperDrob i Prezes CPF Poland.

„Na co dzień zarządzamy dużą liczbą spółek i jeszcze większą liczbą marek. Łącznie zawiadujemy kilkunastoma zakładami i pracujemy z blisko 4000 pracowników. Przy czym, wciąż na rynku jesteśmy postrzegani jako firma związana tylko z drobiem, a przecież rozwinęliśmy się w wielu innych kierunkach. Bardzo się cieszymy, że SuperDrob jest jedną z największych firm na rynku drobiowym i dynamicznie się rozwija, ale chcemy jasno zakomunikować, w Polsce i na świecie, że na rynku jest polska marka multifoodowa, pod którą skupione są inne duże marki wyspecjalizowane w konkretnych segmentach” – mówi Piotr Her, Prezes Zarządu SuperDrob i Członek Zarządu ds. Finansowych, CPF Poland. 

„Zebranie ich wszystkich pod jedną nazwą, pozwoli usprawnić wiele procesów, a także lepiej komunikować zakres naszej oferty, co pomoże w ekspansji w kraju i zagranicą. Kolejne, powstające marki i spółki, którymi będziemy zarządzali, będą miały łatwiejszą drogę dotarcia do Klientów, dzięki marce LipCo Foods” –  dodaje Piotr Her.

Nazwa korporacyjnej marki parasolowej LipCo Foods łączy rodzinę Lipków, a także cechy charakteryzujące prowadzenie odpowiedzialnego i nowoczesnego biznesu, które zawarliśmy w części nazwy „Co” – Cooperation (współpracę), Commitment (zaangażowanie), Company (towarzystwo).

Silny SuperDrob fundamentem LipCo Foods

SuperDrob i CPF Poland pozostają na rynku jako marki przypisane do konkretnych segmentów biznesowych w ramach nowo utworzonej marki parasolowej. W związku z wdrażaniem LipCo Foods, przewidzianym na kolejne miesiące, nie ulega zmianie zaangażowanie udziałowe rodziny Lipków, która współkontroluje SuperDrob posiadając większościowy pakiet akcji. Jednocześnie SuperDrob zwiększa swój udział, w ramach pakietu kontrolnego, w CPF Poland. Usankcjonowanie tego faktu jest oczekiwane w styczniu 2024 roku.