SuperDrob w nowym Związku Pracodawców (PTG)

Jesteśmy w grupie firm założycielskich nowego związku pracodawców

W dniu 8 września w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie związku pracodawców Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (PTG). SuperDrob współpracuje z PTG od 2016 r.

Tworzony związek pracodawców pozwoli skuteczniej zabiegać o interesy członków. Powołanie nowej formy prawnej jest naturalnym etapem rozwoju i jest niezbędne, aby Polskie Towarzystwo Gospodarcze było silną i skuteczną organizacją.

We wrześniu 2020 w zjeździe założycielskim związku uczestniczyło 20 pracodawców, m.in. Chaber S.A., Decco S.A., Drukarnia Dimograf Sp. z o.o., Electris Sp. z o.o. Sp. k., GoWork.pl Serwis pracy Sp. z o.o., Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., Libet S.A., Łukowa Tobacco Company Michał Hyz Mieczysław Pękała Sp. J.,  MO-BRUK S.A., Polmet  Sp. z o.o., SaMASZ Sp. z o.o., Sorga Sp. z o.o., Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Związki pracodawców (na dzień 12.10.2020) w Polsce to:

  • Pracodawcy RP
  • Business Centre Club – Związek Pracodawców (BCC-ZP)
  • Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP)
  • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” (PKPP Lewiatan)
  • Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP)

Organizacje pracodawców

W myśl ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według swego uznania, jak też przystępować do tych organizacji, z zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów.

  • Związki pracodawców mają prawo tworzenia federacji i konfederacji, jak też przystępowania do nich, a każdy związek, federacja i konfederacja ma prawo do przystępowania do międzynarodowych organizacji pracodawców. Podstawowym zadaniem zwiazków pracodawców, ich federacji i konfederacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.
  • Organizacja pracodawców ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców (m.in. ma prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów, oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców).
  • Reprezentatywne związki pracodawców mają prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami organizacji pracodawców.
  • Związki pracodawców na poziomie ogólnokrajowym mają również prawo do uczestniczenia w sporach zbiorowych i podpisywania układów zbiorowych pracy.

Za: dialog.gov.pl

Zobacz także: Instytucje Dialogu Społecznego