Raport o podmiotowym model rozwoju. Globalizacja 4.0

Superdrob SA jest partnerem raportu gospodarczego „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju”, wydanego przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze, napisanego pod redakcją naukową dr. Tymoteusza Zycha.

„Ambicją polskich przedsiębiorców skupionych wokół Polskiego Towarzystwa Gospodarczego jest przeprowadzenie rzetelnej analizy transformacji, tak aby skutecznie kreować taką politykę gospodarczą, która wykorzysta wszystkie najlepsze doświadczenia i zasoby wypracowane od początku przemian. Chcielibyśmy, aby było możliwe odważne wykreowanie takiego modelu rozwoju, który wzmocni efektywność tej części gospodarki, jaką są polskie firmy prywatne, które w ponad 60% wypracowują bogactwo naszej Ojczyzny i skuteczniej niż sektor publiczny czy przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym pomnażają majątek narodowy”.

Tomasz Janik Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

 

„Inteligentna podmiotowa polityka gospodarcza musi obejmować wszystkie etapy kreowania polityki publicznej. Powinna ona opierać się na pięciu filarach: 1) świadomym wpływaniu na kształt norm prawa międzynarodowego, w tym unijnego, oraz jego refleksyjnej implementacji; 2) stworzeniu konkurencyjnego otoczenia regulacyjnego, wolnego od barier rozwojowych, oraz zapewnieniu sprawnego działania wymiaru sprawiedliwości; 3) przebudowie systemu podatkowego i systemu innych danin publicznych, służącej potrzebom obywateli i przedsiębiorstw, wykluczającej dyskryminację podmiotów krajowych; 4) prowadzeniu polityki inwestycyjnej, w szczególności nastawionej na eksport, opierającej się na inteligentnym wsparciu kapitałowym sektorów gospodarki o strategicznym znaczeniu rozwojowym; 5) rozwoju polityki innowacyjnej ściśle integrującej politykę naukową i technologiczną”.

 

Tymoteusz Zych

 

POBIERZ RAPORT:

 

 

Zobacz postulaty przedsiębiorców i zdjęcia z konferencji:

https://iptg.pl/postulaty-przedsiebiorcow-ptg/

 

Czytaj także:

SuperDrob, 25 miejsce: Złota Setka Polskiego Rolnictwa

Spotkanie Tweetup dla twórców branż spożywczej

 

Kontakt do działu public relations: 603 120 000, pr@superdrob.pl