Połączenie Integra sp. z o.o. z SuperDrob

Warszawa, 2 stycznia 2019 r.

 

Z nowym rokiem, SuperDrob S.A. realizując założenia swojej strategii biznesowej, przejmuje przedsiębiorstwo Integra sp. z o.o. odpowiedzialne za wylęgarnie drobiu oraz fermy reprodukcyjne. Działalność spółki Integra obejmowała prowadzenie nowoczesnych wylęgarni drobiu w Stoczku Węgrowskim i Turce (kupionej w 2018 r.) oraz współpracę z fermami drobiu. Od 2 stycznia 2019 r. Dział Surowcowy SuperDrob S.A. przejmuje procesy prowadzone przez Integrę.

 

Informacja dla partnerów:

Uprzejmie prosimy, aby od dnia 2 stycznia 2019 r. wszystkie dokumenty (łącznie z fakturami), wystawiane były na spółkę SuperDrob S.A. W związku z powyższym, z dniem połączenia, tj.  2 stycznia 2019 roku, zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych SuperDrob S.A. stała się następcą prawnym i z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Integra sp. z o.o., w tym również wynikające z zawartych z Państwem umów.

Powyższa zmiana nie ma żadnego wpływu na ważność zawartych umów i nie wymaga podejmowania przez Państwa jakichkolwiek czynności.

Prosimy o odnotowanie powyższej zmiany w prowadzonych przez Państwa ewidencjach i rejestrach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

sekretariat@superdrob.pl

 

 

Dane spółki:

SuperDrob S.A.

ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000053972, NIP 532-000-24-63, REGON 010160925,

kapitał zakładowy: 21.772.550 złotych, opłacony w całości

Nr rachunku bankowego: 37 2030 0045 1110 0000 0173 1180 (BGŻ S.A. O/W-wa)

SuperDrob S.A. jest jednym z czołowych producentów drobiu w Polsce. Ponad połowę produkcji firma kieruje na rynki zagraniczne – głównie do krajów UE, ale także do Chin i Japonii, co czyni ją liderem eksportu w polskiej branży drobiarskiej. SuperDrob S.A. jest obecny na rynku od 25 lat i zatrudnia blisko 2500 osób. Główne zakłady firmy znajdują się w Karczewie pod Warszawą, w Łodzi oraz w Lublinie.

Od 2017 r. SuperDrob S.A. współpracuje z Charoen Pokphand Foods (CPF) – światowym liderem w branży rolno-spożywczej. Partnerstwo z CPF pozwala na aktywne uczestnictwo w konsolidacji polskiego rynku mięsnego i paszowego.

SuperDrob jest także producentem „Kurczaka Sielskiego” z chowu bez antybiotyków.