Oświadczenie

25 stycznia 2016 r. około godz. 11.00 w zakładach drobiarskich SuperDrob S.A. przy ul. Traktorowej 180 w Łodzi, doszło do awarii instalacji chłodniczej.

Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną, pogotowie i policję. 15 osób ewakuowano jeszcze przed przyjazdem ratowników. 30 kolejnych pracowników wyprowadzili z budynków strażacy. 12 osób trafiło na Oddział Toksykologii w Łodzi. Podtrucie, do którego doszło objawia się bólami, zawrotami głowy i mdłościami. Osoby znajdujące się w szpitalu, przebywają pod opieką lekarzy i osób delegowanych przez SuperDrob S.A.

Po godz. 13.30 akcja została zakończona. Starszy Kapitan Dariusz Stańczak – dowódca grupy ratownictwa chemicznego, zezwolił na warunkowe uruchomienie produkcji.

SuperDrob S.A. ustala przyczyny i okoliczności awarii. Informacje będą na bieżąco umieszczane na stronie.

W zakładzie przetwórstwa drobiu pracuje ponad 470 osób. Zakład SuperDrob spełnia wymogi bezpieczeństwa produkcji o czym świadczą cykliczne kontrole. Posiada certyfikowane instalacje pod stałym nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Aktualizacja (25.01.2016 15.00)

Służby ratownicze zakończyły już podjęte działania. Nie stwierdzono żadnego wycieku amoniaku, jedynie rozszczelnienie instalacji chłodniczej. Na chwilę obecną detektory wykazują stężenie amoniaku w powietrzu równe 0%. Trwają prace nad stwierdzeniem przyczyn awarii.

Aktualizacja (26.01.2016 6.40)

Jedna osoba wczoraj po południu opuściła już szpital. W tym momencie na oddziale znajduje się jeszcze na obserwacji 11 pracowników.

Aktualizacja (26.01.2016 14.00)

Stan zdrowia jest stabilny. Jutro – 27 stycznia – otrzymamy wyniki badań.

25 stycznia w godzinach popołudniowych zlokalizowano nieszczelność.
Z aparatu chłodniczego i rurociągu doprowadzającego, został odessany amoniak i do czasu skutecznego usunięcia awarii (podjęto decyzję wymiany całego zaworu), pomieszczenie TSM wyłączano z eksploatacji.

Aktualizacja (28.01.2016 8.00)

W szpitalu pozostaje 10 osób.

Aktualizacja (2.02.2016 21:00)

W dniu 30 stycznia br. instalacja chłodnicza całego zakładu SuperDrob S.A. Oddz. Łódź została wyłączona z eksploatacji w celu wymiany uszkodzonego (nieszczelnego) zaworu na rurociągu ssącym II stopnia komory TSM. Tym samym po wykonaniu naprawy awaria będąca przyczyną zdarzenia z dnia 25 stycznia br. w sposób skuteczny i trwały została usunięta.

W dniu 28 stycznia br. po wykonaniu niezbędnych badań zostali wypisani ze szpitala wszyscy przebywający tam pracownicy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że u nikogo nie doszło do zatrucia organizmu. Nadal wraz z państwowymi organami kontroli i nadzoru oczekujemy na oficjalne stanowisko Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Paweł Olczyk, dyrektor zakładu SuperDrob S.A. Oddz. Łódź

Informacji udziela dział PR:
kom.: 691 082 208

tel.: +48 22 77 90 790
tel.: +48 22 77 90 745