Komentarz Piotra Grzonkowskiego o klastrze AgreeHub

Jesteśmy współtwórcą Klastra. AgreeHub powstał w konsekwencji wspólnych idei, wizji, partnerstwa i współpracy interdyscyplinarnej różnych jednostek organizacyjnych, będących niejednokrotnie partnerami biznesowymi – na początku byli to oprócz SuperDrob m.in. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Dawtona, czy też Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Koncepcja Klastra „zrodziła się” z naszych potrzeb. Chcemy tworzyć szerokorozumiane przewagi konkurencyjne bazujące m.in. na grupach zakupowych (produktowych i usługowych), budowaniu wspólnej oferty handlowej (głównie eksportowej) oraz tworzeniu konsultingu marketingowego. Celem nadrzędnym jest wymiana doświadczeń, jak również transfer know-how przekładający się na efektywność naszych biznesów, a tym samym na tworzenie integralnych organizmów mających realne szanse kreowania wartości dodanej dla siebie i dla gospodarki, w której funkcjonują. Obecnie, firmy będące członkami Klastra generują obrót przekraczający 17 mld zł. Już dziś, to poważna grupa zakupowa, która nieustannie zwiększa skalę i objętość swojej aktywności m.in. poprzez agregowanie i kojarzenie biznesów.

Z optymizmem patrzymy w przyszłość, bazując na naszych dotychczasowych, pozytywnych doświadczeniach w ramach Klastra.

Piotr Grzonkowski, Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, CFO w SuperDrob SA

 

 

 

 

Czytaj więcej:

„Rzeczpospolita”

https://www.rp.pl/Biznes/311059876-Polski-biznes-testuje-wspolne-zakupy.html

AgreeHub  twitter.com/AGREEHUBPL