AgreeHub, Polski Klaster Rolno – Spożywczy

Powstał Polski Klaster Rolno – Spożywczy AgreeHub

W Polsce powstał nowy klaster zrzeszający branżę żywności. Celem organizacji jest zwiększenie konkurencyjności firm FMCG i AGRO poprzez grupy zakupowe (optymalizacja kosztów), promowanie marki polskiej żywności poza Polską oraz współpracę ze stroną rządową. Razem przedsiębiorstwa generują ponad 17 mld zł rocznego obrotu.

29 czerwca 2018 roku w Warszawie utworzony został Polski Klaster Rolno – Spożywczy AGREEHUB. Porozumienie podpisali: SM Mlekovita, SuperDrob S.A., Sadnetin oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Przedsiębiorstwa w naszym klastrze generują ponad 17 mld zł rocznego obrotu

 

IDEA

Polskie firmy działające w branży rolno-spożywczej, chcąc poprawiać swoje przewagi konkurencyjne i nadal się rozwijać, muszą szukać nowych możliwości produkcyjnych i rynków zbytu. Wiąże się to z prowadzeniem nowych inwestycji zarówno w kraju jak i za granicą. Bardzo ważne jest również realne wsparcie ze strony rządowej oraz zaangażowanie agencji rządowych, oraz budowanie jednolitej marki polskiej żywności.

Odpowiedzią na potrzebę integracji branży jest Polski Klaster Rolno – Spożywczy AGREEHUB

 

SYTUACJA DZIŚ

Postępującej globalizacji na rynku rolno-spożywczym towarzyszy skupienie światowej produkcji w rękach kilku wielkich graczy. Dzięki swojej skali mogą oni wpływać na ceny surowców. To z kolei wymaga pilnego podjęcia działań mających na celu wzmocnienie konkurencyjności polskiej branży rolno-spożywczej w kraju i za granicą.

 

Podejmujemy działania mające na celu wzmocnienie konkurencyjności polskiej branży rolno-spożywczej w kraju i za granicą

 

Marka w Polsce i zagranicą

 Z dzisiejszej perspektywy konieczne jest zbudowanie spójnej i rozpoznawalnej marki polskiej żywności, która będzie mogła śmiało konkurować z innymi wielkimi markami w Polsce jak i po za nią.

Zapewnienie konsumentom dostępu do najlepszej oferty oraz prowadzenie z nimi spójnej komunikacji będzie tym co pomoże nam konkurować na rynku. Powstanie takiej marki może nastąpić tylko na drodze integracji oraz pogłębienia współpracy pomiędzy polskimi firmami, instytucjami branżowymi, naukowymi oraz administracją rządową.

 

Wspólny front producentów żywności

Pomimo, że branża rolno-spożywcza jest jedną z wiodących w Polsce, do tej pory nie udało się nawiązać bezpośredniej współpracy pomiędzy producentami żywności, reprezentującymi różne sektory. Współpracy, której celem byłoby podejmowanie wspólnych działań mających z jednej strony zwiększać efektywność organizacyjną i produkcyjną, z drugiej budować przewagę konkurencyjną polskiej żywności na rynku polskim oraz na rynkach światowych.

ROLA KLASTRA

Odpowiedzią na potrzebę integracji branży jest Polski Klaster Rolno – Spożywczy AGREEHUB. Jego misją jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorstw, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu w celu zwiększenia znaczenia gałęzi gospodarki związanej przetwórstwem oraz handlem rolno-spożywczym.

SuperDrob jest współzałożycielem AgreeHub. Przewodniczącym Rady Klastra jest Piotr Grzonkowski, członek zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w SuperDrob SA.

 

Zasady udziału

„Ponieważ ideą klastra jest koncentracja potencjału i korzystanie z efektu skali, konieczne jest angażowanie się firm członkowskich w realizację projektów. Dlatego, każdy z uczestników Klastra musi być członkiem przynajmniej jednego projektu.”

 

Dołącz do klastra

Tel. 609 00 23 20 / e-mail: kontakt@agreehub.pl

 

Twitter: https: @AGREEHUBPL

WWW: www.agreehub.pl