Filantrop Roku 2016 – Powiat Otwocki

Grupa Kapitałowa SuperDrob otrzymała główne wyróżnienie w kategorii: FILANTROP ROKU 2016 w powiecie otwockim.

Dziękujemy za nagrodę!

 Filantrop Roku 2016

Nagrodę odebrał Adam Kurowski z SuperDrob S.A.

Od lat realizujemy nasze działania w zakresie współpracy z lokalną społecznością, samorządem oraz organizacjami społecznymi. To istotna część misji firmy SuperDrob.

W 2017 r. SuperDrob założył również własną fundację – Fundację Uskrzydlamy  SuperDrob oraz wydał pierwszy raport społeczny (CSR): www.raport-csr.pl

Firma organizuje coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi – „SuperInicjatywy”. W dwóch cyklach spotkań – w 2016 i 2017 roku, zebraliśmy ponad 20 organizacji społecznych. Rezultatem projektu jest współpraca najbardziej aktywnych w regionie liderów społecznych, networking lokalnych organizacji i podmiotów biznesowych oraz diagnoza realnych potrzeb społecznych w regionie.

14 grudnia br.  w Otwocku odbyło się V Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego. Organizatorami wydarzenia byli: samorząd Powiatu Otwockiego, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Klub Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego.

Fotografie pochodzą z fanpage powiatu otwockiego.

Zobacz także:

Fundacja USKRZYDLAMY SuperDrob

Dzień Dziecka w Karczewie

Dział Komunikacji SuperDrob. S.A.

Tel. 22 77 90 745