Wyzwania rynku cen energii

  • SuperDrob SA, firma wspierająca Polskie Towarzystwo Gospodarcze, jest uczestnikiem grupy roboczej dotyczącej cen energii.

  • Sierpniowe spotkanie dotyczyło m.in. ocenie sytuacji na rynku energii, dywersyfikacji dostaw oraz grupy zakupowej.

  • Grupa robocza wypracowuje rekomendacje dla konkretnych branż i zakładów oraz postulaty dla rozwiązań gospodarczych na poziomie rządowym.

 

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele innych dużych i średnich firm członkowskich, takich jak: SM Mlekovita, Dawtona Sp. z o.o., Libet S.A., Mo-BRUK S.A., Seamor International Ltd., Chaber S.A., Polmet Display Sp. z o.o.

 Wybrane wnioski ze spotkania (opracowanie Polskiego Towarzystwa Gospodarczego):

 

AUDYT ENERGETYCZNY, KOGENERACJA

Rosnące ceny energii to dobry moment aby dokonać audytu energetycznego procesów produkcji. Różne maszyny mogą generować wyższe zużycie prądu, nawet nieużywane. Aby to sprawdzić trzeba zainstalować czujniki, które będą raportować zużycie energii przez poszczególne maszyny w danym czasie. Dzięki wyeliminowaniu miejsc utraty energii można czasem zmniejszyć jej zużycie nawet o 30%. Warto wyeliminować wszelkie miejsca utraty ciepła. Dotąd niewykorzystywane ciepło można zamienić na energię. Efektywność systemu skojarzonego może być nawet o 30% wyższa.

GRUPA ZAKUPOWA

Pozycja producentów energii jest słabsza niż się wydaje. Ponieważ jest wolny obrót energią nie ma żadnych ograniczeń przestrzennych dla tworzenia grupy zakupowej na terenie Polski. Pozycja firm występujących wspólnie, mających kilkunasto-kilkudziesięciokrotnie wyższe zużycie energii niż pojedyncza firma może być mocniejsza. Jako Polskie Towarzystwo Gospodarczej sprawdzimy empirycznie jakie możliwości negocjacyjne daje grupa zakupowa.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Technologia idzie do przodu. Panele fotowoltaiczne są dziś o wiele bardziej wydajne niż dziesięć lat temu. Gwałtowny wzrost cen energii wywołany opłatami emisyjnymi CO2 spowodował, że produkowanie energii z OZE zaczęło być konkurencyjne nawet bez rządowych dopłat. Cena energii z OZE kształtuje się dziś na poziomie 240-250 PLN za MWh. Problem z OZE jest taki, że (poza paliwami alternatywnymi) nie są stabilnym źródłem energii. Najmniej stabilne są farmy wiatrowe. Bardziej stabilne są farmy fotowoltaiczne, w których intensywność produkcji prądu można projektować poprzez ekspozycję na słońce. W związku z niestabilnością energii z OZE, mogą one tylko częściowo pokrywać zapotrzebowanie na prąd. Energia słoneczna dobrze koreluje z przedsiębiorstwami, które największe zużycie energii mają w miesiącach letnich, w ciągu dnia.

 

Polskie Towarzystwo Gospodarcze jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskich, prywatnych przedsiębiorców. Działanie na rzecz polepszenia warunków prowadzenia biznesu oraz przywrócenie polskim przedsiębiorcom właściwego im miejsca w życiu gospodarczym i społecznym to główny obszar aktywności „PTG”.

SuperDrob SA to grupa kapitałowa oferująca produkty drobiowe – tradycyjne i nowoczesne (dania gotowe z drobiu tzw. convenience food). Jest liderem eksportu branży drobiarskiej w Polsce. Za granicę wysyła połowę swoich produktów, głównie do krajów UE a także Chin i Japonii. Posiada bogate doświadczenie w całościowym procesie hodowli i przetwórstwa drobiu „od jaja po gotowy produkt na półce”. Zatrudnia ponad 2500 osób. Przychód grupy kapitałowej za 2018 r. to ok. 1,5 mld zł. Główne zakłady przetwórstwa znajdują się w Karczewie, Łodzi, Lublinie. Obszar surowcowy to dwie wylęgarnie kurcząt (Stoczek Węgrowski, Turka) oraz wytwórnia pasz w Łukowie.

 

Więcej informacji udziela: Franciszek Podlacha, Polskie Towarzystwo Gospodarcze (e-mail franciszek.podlacha@iptg.pl)