Wyróżnienie tygodnika „Polityka”

Nasza firma otrzymała wyróżnienie za działania wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju 

W tegorocznej, IX już edycji ankiety „Listki CSR Tygodnika Polityka SuperDrob otrzymał wyróżnienie w przeglądzie inicjatyw wspierających realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Tym razem brane były pod uwagę praktyki odnoszące się do Celu 13 „Działania w dziedzinie klimatu”.

Zgłoszonych zostało ponad 80 praktyk, z czego 13 otrzymało wyróżnienie jako inspiracja dla innych organizacji jak można realizować założenia Agendy 2030. SuperDrob został doceniony za projekty redukujące zużycie wody w działalności produkcyjnej.

Redukcja zużycia wody w Grupie Kapitałowej SuperDrob

„Redukcja od 20 do 50% wody na kilogram mięsa”

Jesteśmy firmą świadomą, która chce działać odpowiedzialnie. Dlatego też wśród naszych priorytetów znalazła się kwestia ograniczenia zużycia wody w każdym z naszych zakładów. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak cennym bogactwem naturalnym jest woda, stąd prowadzone inwestycje mające na celu optymalizację jej zużycia i umożliwienie ponownego wykorzystania.

W Grupie Kapitałowej SuperDrob, dzięki innowacyjnym pomysłom i nowym inwestycjom, od 2017 roku udało nam się zaoszczędzić w zależności od procesu od 20 do 50% wody na kilogram mięsa.
(dane za cały rok obejmują zakłady w Lublinie, Karczewie i Łodzi)