Udział w konsultacjach z Premierem

SuperDrob został zaproszony do konsultacji Premiera Mateusza Morawieckiego z Polskim Towarzystwem Gospodarczym (PTG). Tematyka spotkania (4 marca 2021) dotyczyła Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i pomysłów na stymulację polskiej gospodarki.

Uczestniczyły 3 najważniejsze organizacje polskiego biznesu: PTG, BCC i ZPP.

Związek pracodawców PTG reprezentowali:

  • Tomasz Janik – Prezes Zarządu PTG i Wiceprezes DECCO S.A.
  • Marek Romanowski – Wiceprezes Zarządu PTG i Prezes OVAZI Sp. z o.o.
  • César Lipka oraz Piotr Her – Członkowie Rady Nadzorczej SuperDrob S.A.
  • Antoni Stolarski –  Prezes Zarządu SaMASZ Sp. z o.o.
  • Łukasz Hajdyła – Prezes Zarządu Electris Sp. z o.o. Sp.k.
  • Mirosław Pękala – Dyrektor Zarządzający Łukowa Tobacco

Krajowy Plan Odbudowy

  • Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • Tego typu dokument opracowuje każde z państw członkowskich Unii Europejskiej w celu sięgnięcia po fundusze UE. KPO ma być narzędziem do stymulacji gospodarki po kryzysie spowodowanym długookresowym stanem nadzwyczajnym i ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzanymi przez Rząd w imię walki z COVID-19. Polska ma otrzymać w sumie 58 mld euro w formie dotacji (23,9 miliarda euro) i pożyczki (34,2 miliarda euro).

Podczas wideokonferencji debatujący rozmawiali o pięciu podstawowych obszarach KPO. W zakresie odporności i konkurencyjności gospodarki istotne okazały się dla Przedstawicieli PTG m.in. programy inwestycyjne zaadresowane dla przedsiębiorstw zarówno w obszarze produkcji, usług jak i rozwoju i kwalifikacji pracowników. Działania te miałyby na celu stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania i rozwoju.

Piotr Her z SuperDrob S.A. postulował objęcie wsparciem inwestycji mających na celu zabezpieczenie przed zagrożeniami biologicznymi (bakterie, wirusy, pasożyty) infrastruktury produkcyjnej żywności w ramach celu A2.2.2 „Budowa potencjału w sektorze żywnościowym.” Zasugerował on również zwiększenie nakładów na to zadanie z 97 mln EUR do 500mln EUR. Zdaniem Członka Rady Nadzorczej SuperDrob S.A. należy zwiększyć również nakłady na cel B1.1.4 „Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach”. Przeznaczona aktualnie kwota 28 mln EUR może wystarczyć na zainstalowanie zaledwie ok 30-50 MW w instalacjach OZE, co mogłoby zostać skonsumowane przez jedno przedsiębiorstwo produkcyjne. Dla porównania wsparcie dla morskich farm wiatrowych jest przewidziane w kwocie 437 mln EUR, a na wymianę źródeł ciepła i efektywność energetyczną budynków mieszkalnych 3.2 mld EUR.

Tomasz Janik zaznaczył, że konieczna jest analiza zasad oceny i funkcjonowania rządowych konkursów na dotacje. Zdaniem Prezesa PTG przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wymaga wiele pracy, a w wielu sytuacjach projekt przedsiębiorcy zostaje nierozpatrzony z powodu błędów formalnych, które po dogłębnej analizie nie występują.