SuperInicjatywy 2016, spotkanie #1

W dniu 17 lutego odbyło się spotkanie SuperInicjatywy 2016 z organizacjami pozarządowymi, uczestniczyli w nim przedstawiciele klubów sportowych, domów dziecka, domu samotnej matki oraz wolontariusze. Podczas spotkania w miłej atmosferze każdy opowiedział o misji organizacji, którą reprezentował. Ideą było poznanie ze sobą przedstawicieli rożnych instytucji w celu nawiązania dialogu i stworzenia sieci networkingowej między nimi (np. jedna ze szkół zadeklarowała, że chętnie obejmie wolontariatem pracę z młodzieżą). Jako firma mieliśmy na celu poznanie potrzeb każdej z organizacji i omówienie problemów.

Super Inicjatywy_2 2016_małe

W SuperDrob poza działalnością biznesową, dostrzegamy problemy ludzkie i wspieramy lokalną społeczność. Zawsze staramy się być blisko wydarzeń, które angażują naszych pracowników oraz ich rodziny, dzięki czemu budujemy silną wspólnotę i umacniamy więzi między sobą.

Super Inicjatywy 2016

 

 

Integrujemy środowisko lokalnych organizacji społecznych. Spotkanie było okazją do budowania relacji, wzmacniania potencjału i know-how organizacji współpracujących z nasza firmą. W spotkaniach uczestniczy ponad 20 organizacji społecznych.

Czytaj również:

Społeczna odpowiedzialność SuperDrob S.A.

Dział Public Relations SuperDrob, tel. 48 22 77 90 790

Profil korporacyjny LinkedIn