SuperDrob w Lista 500 Rzeczpospolitej

„Lista 500” – wzorowany na liście Fortune, ranking 500 największych polskich przedsiębiorstw klasyfikowanych według przychodów. Lista jest tworzona i publikowana co roku przez dziennik „Rzeczpospolita ”.

To już XXIII zestawienie firm.

SuperDrob S.A. jest 239. miejscu.

Branża rolno-spożywcza jest ważna z wielu względów. My cieszymy się, że dostarczamy prawie od 30 lat pyszne produkty na polskie i europejskie stoły. Stworzyliśmy markę – Kurczak Sielski z chowu bez antybiotyków. Jako firma rozwijamy się w coraz większej liczbie lokalizacji. Podejmujemy także nowe wyzwania – te zapowiadane – jak podnoszenie dobrostanu i rozwój wokół ESG, oraz te niezapowiedziane: pandemię, grypę ptaków oraz rosnące koszty produkcji.

Dziękujemy za zaufanie i zakupy naszych produktów.

„Lista 500” – based on the Fortune list, a ranking of the 500 largest Polish companies classified by revenue. The list is compiled and published annually by the daily newspaper „Rzeczpospolita„.

This is the XXIII list of companies.

SuperDrob S.A. ranks 239th.

The agri-food industry is important for many reasons. We are happy to have been supplying delicious products to Polish and European tables for almost 30 years. We have created a brand – Sielski Chicken from antibiotic-free breeding. As a company, we are expanding to more and more locations. We also take on new challenges – the announced ones, such as increasing welfare and development around ESG, and the unannounced ones: pandemic, bird flu and rising production costs.

Thank you for your trust and purchases of our products.