SuperDrob w czołówce najdynamiczniejszych polskich eksporterów

Pod koniec września dziennik „Rzeczpospolita” przedstawił zestawienia największych i najdynamiczniejszych eksporterów w naszym kraju. SuperDrob, z pozycją nr 17 jest jedyną firmą z branży spożywczej, która pojawiła się w drugim zestawieniu.

SuperDrob spełnił warunki wymagane przez „Rzeczpospolitą”* by znaleźć się w tegorocznym zestawieniu. Firma znalazła się wśród podmiotów, które w latach 2017-2019 zwiększyły swoją sprzedaż zagraniczną, jednocześnie poprawiając wyniki finansowe. Dodatkowym kryterium było przekroczenie progu 50 mln zł przychodów z eksportu. Także, aby firma była brana pod uwagę, wartość tego segmentu musiała wynosić powyżej 20% całkowitego przychodu.

Sprzedaż SuperDrob jest bardzo mocno zorientowana na eksport. Jego udział w 2020 jest na poziomie 60% w ujęciu wartościowym i jest to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Co szczególnie cieszy – przedmiotem eksportu są głównie produkty z wartością dodaną: kategoria convenience food  oraz wyroby półprzetworzone. Produkty SuperDrob można znaleźć w największych sieciach detalicznych w Wielkiej Brytanii oraz w restauracjach i  kanale food service we Francji, Danii oraz w Niemczech. – powiedział Tomasz Brus, dyrektor ds. handlu SuperDrob

Według ekspertów sytuacja polskiego eksportu w 2020 roku jest lepsza, niż początkowo można było przypuszczać. Pandemia zachwiała gospodarką, jednak rodzime firmy poradziły sobie w ciężkim czasie lock downu, a w trzecim kwartale odbudowują straty. Dalszą niewiadomą jest jednak końcówka roku. Kolejne zamknięcie rynków może być ogromnym wyzwaniem dla firm. Dodatkowym utrudnieniem jest zbyt gwałtowne procedowanie nowych wytycznych dotyczących rolnictwa i handlu międzynarodowego przez ustawodawcę.

Metodologia rankingu wg Rzeczpospolitej (dodatek: Polski Eksport, 30.09.2020)*:
W rankingu uwzględniono dane 231 spółek. Przy ich ocenie wzięliśmy pod uwagę osiem wskaźników, przyznając za nie punkty. Szeregowaliśmy firmy pod względem wartości każdego ze wskaźników – pierwsza otrzymywała 100 pkt, a każda kolejna odpowiednio mniej itd. Poszczególne wskaźniki otrzymały następujące wagi: wzrost eksportu 2019 do 2018 – waga 20 proc.; wzrost eksportu 2018 do 2017– waga 15 proc.; nominalna wielkość eksportu 2019 – waga 20 proc.; udział eksportu w sprzedaży 2019 – waga 15 proc.; rentowność sprzedaży 2019 – waga 10 proc.; rentowność sprzedaży 2018 – waga 5 proc.; ROE 2019 – waga 7,5 proc.; ROA 2019 – waga 7,5 proc. Następnie dla każdej z firm zsumowaliśmy punkty przemnożone przez przypisane im wagi. Forma własności jest określona trzycyfrowym kodem, w którym pierwsza cyfra oznacza: 1 – własność państwowa Skarbu Państwa; 2 – własność państwowa państwowych osób prawnych; 3 – własność komunalna; 4 – własność prywatna; 5 – własność zagraniczna.

Anna Ogonowska-Rejter, „Mistrzowie eksportowej ekspansji” – czytaj całość: PDF

SuperDrob S.A. jest jednym z czołowych producentów drobiu w Polsce. Główne zakłady firmy znajdują się w Karczewie pod Warszawą, Łodzi, Lublinie oraz Goleniowie. Firma jest obecna na rynku od 27 lat, od kilku lat dostarcza na krajowy rynek Kurczaka Sielskiego. Zatrudnia ponad 2500 osób, generując roczny obrót na poziomie – prawie 1,8 mld zł. Pracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce: LIDL, Biedronka, CARREFOUR, Makro, Eurocash, Netto, Żabka. W Europie są to: KFC Europe, Iceland, ASDA, ALDI. Eksportuje ponad 50% produktów. W 2017 roku SuperDrob nawiązał współpracę z globalną marką rolno-spożywczą Charoen Pokphand Foods (CP Foods) z Tajlandii.

WYNIKI:

Grupa Kapitałowa SuperDrob (dane za 2019 r.)

  • Udział eksportu w sprzedaży 43,38%
  • Przychodu z eksportu 768 721 (dane w tys. zł)
  • Przychody ze sprzedaży 1 772 207 (dane w tys. zł)