Staże dla technologów żywności w Lublinie

Od czerwca br. 3 studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest na stażu w lubelskim oddziale SuperDrob. To realizacja projektu z funduszy europejskich pt. „Wysokiej jakości staże szansą zawodową dla studentów TZiŻCZ UP w Lublinie”. Program trwa do końca września 2019. Firma przystąpiła do programu w roku ubiegłym a obecnie jest to druga edycja.

„Przeprowadzone kontrole zakładu wykazały, że staże realizowane są zgodnie z założonym programem i spełniają kryteria staży wysokiej jakości zgodnie z zaleceniami Rady (2014/C88/01)” – czytamy na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Dzięki tego rodzaju stażom młodzi ludzie mają możliwość zdobycia wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych i zdobycia doświadczenia zawodowego, ułatwiającego start zawodowy na rynku pracy także poprzez poznanie własnych predyspozycji zawodowych oraz powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi.  Ubiegłoroczny staż zaowocował współpracą  z jednym ze stażystów, który obecnie pracuje jako wykwalifikowany pracownik w Dziale Kontroli Jakości – mówi Magdalena Olszak, Kierownik Działu Kontroli Jakości SuperDrob w Lublinie.