RANKING LISTA 500 „RZECZPOSPOLITEJ”

Lista 500 największych polskich firm

Awans Grupy Kapitałowej SuperDrob: z 278 na 215 miejsce w LISTA 500.

Dziękujemy załodze i partnerom. Pracujemy dalej!

Podczas spotkania wśród liderów największych firm redakcja „Rzeczpospolitej” organizuje również panele dyskusyjne. Dotyczą one m.in. kamieni milowych w rozwoju polskiej gospodarki, najważniejszych wyzwań stojących przed polskimi przedsiębiorstwami oraz roli eksportu. Ogłoszenie Listy 500 jest również okazją do diagnoza polskich przedsiębiorstw.

SuperDrob S.A. w 2018 roku kupił zakład Indykpol S.A. w Lublinie (transakcja) oraz skupił się na przygotowaniu pierwszej wytwórni pasz w Łukowie (spółka ŁukPasz).

Wyniki finansowe Grupy SuperDrob za 2018: