Produkt polski – oznakowanie na opakowaniu

W ostatnim czasie, w związku z kampanią informacyjną „Kupuj świadomie – produkt polski”, konsumenci otrzymali informację dotyczącą oznakowania znajdującego się w kodzie kreskowym krajowych wyrobów. W przekazie kampanii zostało podkreślone, że produkty wyprodukowane w Polsce powinny mieć Kod EAN zaczynający się od cyfry 590.

 

Nie jest to jednak pełna informacja i może niestety wprowadzać konsumentów w błąd.  Prawodawstwo w naszym kraju nie jest tak jednoznaczne. Przykładowo produkty polskie o zmiennej wadze oznaczane są numerem GTIN-13 (dla towarów o zmiennej ilości). Tutaj również przy produktach mięsnych będą występowały różnice, które wcale nie oznaczają, że mięso nie pochodzi z naszego kraju. Według przepisów istnieją jeszcze sytuacje, kiedy:

 

  1. Do oznaczania towarów o zmiennej ilości stosuje się kody kreskowe EAN-13 zaczynające się od cyfry 2.
  2. Cyfra następująca bezpośrednio po „2” określa rodzaj struktury kodu.
  3. Numery GTIN-13 z prefiksem 20 przeznaczone są do oznaczania wewnętrznego przez dystrybutorów towarów standardowych, które nie zostały oznaczone przez ich producentów lub dostawców albo do innych celów, wynikających z potrzeb danej firmy.
  4. Krajowy system znakowania towarów o zmiennej ilości wykorzystuje numery GTIN-13 z prefiksami od 21 do 29. Przeznaczone są one do znakowania towarów niestandardowych, czyli towarów o zmiennej ilości, masie lub cenie, przedstawionej w kodzie. Numery te zawierają obok identyfikatora towaru, również: konkretną ilość, wagę lub cenę.

– Do zastosowań wewnętrznych, gdy identyfikatorem towaru jest numer wewnętrzny stosowany w danej placówce lub sieci handlowej, używane są numery GTIN-13 z prefiksami 24 (kod z ceną) i 29 (kod z ilością lub masą).

– Do zastosowań ogólnokrajowych, gdy identyfikatorem towaru jest numer krajowy, używane są numery GTIN-13 z prefiksami 23 (kod z ceną) i 27 (kod z ilością lub masą).

Pozostałe prefiksy: 21, 22, 25, 26 i 28 zarezerwowane są do przyszłych potrzeb, np. dodania kolejnego prefiksu dla numerów krajowych, po wyczerpaniu dotychczasowych możliwości.

  1. Identyfikatorem towaru może być:

– numer wewnętrzny (nadany przez handlowca i stosowany wyłącznie w obiegu wewnętrznym);

–  numer krajowy (nadawany centralnie przez organizację krajową GS1 Polska i stosowany w obrocie ogólnokrajowym).

Przykładowo poniżej kod kreskowy jednego z produktów SuperDrob – wyprodukowanego w Polsce z hodowanych w Polsce brojlerów, o zmiennej masie jednostkowej:

 

Kod kreskowy zaczynający się od 590 oznacza tylko fakt, że firma, która sprzedaje dany produkt jest zarejestrowana w Polsce jako spółka.

 

Dodatkowo kod kreskowy zaczynający się od 590 oznacza tylko fakt, że firma, która sprzedaje dany produkt jest zarejestrowana w Polsce jako spółka. Jej produkty jednak wcale z Polski nie muszą pochodzić – może je importować, a na terenie naszego kraju mogą być tylko pakowane, ale zostaje im nadany tenże kod.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wytycznych, które muszą spełniać produkty posiadające znak „Produkt Polski” znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski1