Produkcja i spożycie drobiu w Europie

Przedstawiamy podsumowanie rynku drobiu w Unii Europejskiej. Dodatkowo pokazujemy znaczące dane globalne.

Materiał opracowany na podstawie kampanii „To jest nasz drób! Wysoka jakość – europejska gwarancja”, lipiec 2020, KRD IG (www.krd-ig.com.pl) oraz AVEC (www.avec-poultry.eu).

• Spożycie drobiu w UE to 25,3 kilograma na osobę rocznie (2019)
• Przełomowym momentem dla polskiego rynku drobiu było wejście Polski do UE. Otwarcie się rynków państw Europy Zachodniej przy jednoczesnych inwestycjach w unowocześnienie zakładów drobiarskich spowodowało, że pozycja naszej branży zaczęła rosnąć.
• Polskie zakłady przetwórstwa mięsa drobiowego są obecnie uznawane za jedne z najnowocześniejszych w UE, a konkurencyjność polskiej branży drobiarskiej w relacji do innych państw UE systematycznie rośnie.

Koronakryzys uświadomił wielu mieszkańcom UE, jak ważną rolę dla społeczeństwa odgrywa nowoczesne rolnictwo. W obliczu poważnych wyzwań natury logistycznej, europejski sektor drobiowy wykazał się odpornością na kryzys, zapewniając stałe dostawy drobiu dla wszystkich obywateli UE.

• Europejski sektor drobiowy jest dobrze przygotowany zarówno na rosnący popyt, jak i na spełnienie surowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
• Władze UE oraz europejskie i krajowe stowarzyszenia branżowe ściśle ze sobą współpracują w celu zapewnienia jednakowo wysokich standardów w całym łańcuchu produkcyjnym.


Kurczaki, indyki, kaczki
• Największy udział (83%) w unijnej produkcji drobiu przypada na mięso z kurcząt, którego produkcja wynosi 13 mln ton. Kolejne miejsca zajmują mięso z indyka (2,1 mln ton – 13%) i mięso z kaczki (550 tys. ton – 4%), które pozostają jednak daleko w tyle.
Zatrudnienie
• Sektor drobiowy w UE stanowi również znaczący czynnik gospodarczy, tworząc miejsca pracy dla ponad 370 tys. osób zatrudnionych bezpośrednio przy hodowli, chowie, tuczu, uboju oraz przetwórstwie, w większości w jednym z 25 tys. gospodarstw rodzinnych działających w branży.
Czołowy eksporter w UE
• Polska jest drugim eksporterem mięsa drobiowego w handlu wewnątrzunijnym (za 2019) z 24,2% udziałem, nieznacznie tylko ustępując Holandii (24,9%), za to znacznie wyprzedzamy: Niemcy (9,5%), Belgię (8,9%) i Francję (6,4%).

• Spożycie drobiu na świecie wg OECD*

https://data.oecd.org/chart/63Th

*OECD (2020), Meat consumption (indicator). doi: 10.1787/fa290fd0-en (Accessed on 24 August 2020)
Polska w Unii Europejskiej 2020, GUS

Statystyka międzynarodowa (za GUS i Eurostat)

Zobacz “Polska w Unii Europejskiej 2020, GUS”

Zobacz także:

OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029

Średnie wydatki mieszkańców Europy na żywność

Prawo ENGLA 

Dynamiczny Indeks Konsumpcji (DIK) 

Komisja Europejska
Informacje ogólne na temat drobiu w UE, środki rynkowe i normy, środki handlowe, monitorowanie rynku, podstawy prawne i komitety