Produkcja brojlerów do roku 2021 – statystyki  

Prezentujemy zbiorcze zestawienie danych w zakresie produkcji drobiarskiej kur typu mięsnego. Statystyki obejmują wielkość wylęgów, wstawienia oraz uboje w UE.

Materiał został opracowany na podstawie danych zaczerpniętych z czasopisma „Hodowca Drobiu” (nr 4/2022). W ramach publikacji wykorzystano dane z zasobów Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, KRD-IG oraz Agri-Food Markets.

Według powyższych danych najwięcej wylęgów piskląt brojlerów w Polsce odnotowano w 2020 roku – 1362,3 mln szt.

Na przestrzeni lat największa liczba wstawień kurcząt brojlerów przypada na lata 2020-2021 w miesiącach marzec (1170,95 tys. szt.) i lipiec (1211,43 tys. szt.).

W roku 2021 uboje w UE wyniosły łącznie 10 728 tys. ton, przy czym w Polsce było to 2 097 tys. ton. Na przełomie lat 2019-2021 najwięcej krajowych ubojów przypada na rok 2020, tj. – 2 200 tys. ton.