Informacje prasowe

Spożycie mięsa w Polsce – dane

POLSKIE MIĘSO W LICZBACH

 Materiał opracowany przez Związek Polskie Mięso, listopad 2019 (polskie-mieso.pl)

 

 • W 2018 roku statystyczny Polak zjadł około 27 kg drobiu i 40 kg wieprzowiny (tzw. spożycie bilansowe).[1]
 • Według danych Komisji Europejskiej, w 2018 roku spożycie mięsa drobiowego w całej Unii wyniosło 24,8 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca.3
 • Polska należy do krajów o największym spożyciu drobiu w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku najwięcej drobiu spożyto w Portugalii (36,2 kg), a najmniej w Niemczech (20,9 kg)
  w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca.4
 • Spośród mięsa drobiowego Polacy najczęściej wybierają mięso kurczaków. Gęsina, kaczki i indyki są w naszym kraju spożywane na poziomie 2,64 kg na osobę̨ – dane z 2018 roku. Jest to jednak aż o 37,5% więcej niż w 2014 roku.5
 • Eksport mięsa i podrobów drobiowych zwiększył się z 638,4 tys. tony w I półroczu 2018 roku do 710,5 tys. tony w I półroczu 2019 roku.6
 • Głównymi unijnymi nabywcami mięsa i podrobów drobiowych są: Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Czechy, Słowacja i Bułgaria, mając łączny udział w wywozie ok. 51%.7
 • Eksport mięsa wieprzowego, dominującego w towarowej strukturze produktów wieprzowych, w 2018 roku wyniósł ok. 460,4 tys. ton w wadze produktu i był o 2,3%
  (o 10,2 tys. tony) większy niż w roku poprzednim.8
 • Głównymi rynkami zbytu dla polskiego mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej są: Niemcy (68,7 tys. tony), Włochy (58,1 tys. tony), Słowacja (31,9 tys. tony), Czechy (28,6 tys. tony) i Litwa (22,4 tys. tony).9
 • Polska wieprzowina gości na stołach nie tylko w Europie. Inne rynki eksportowe polskiego mięsa to m.in.: USA (60,7 tys. Tony), Hongkong (17,8 tys. Tony) i Wietnam (10,9 tys. Tony) – dane za rok 2018.10

 

***

[1], 3, 4, 5, 6, 7„Rynek drobiu stan i perspektywy”, nr 56, 2019, ISSN 2082 – 467X, wyd. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

8, 9, 10 „Rynek mięsa stan i perspektywy”, nr 56, 2019, ISSN 1231 – 2576 wyd. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.