Raport nt. branży i spożycia mięsa w Polsce i na świecie

28.02.2020
Podziel się

Dzięki pracy analityków z Biura Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO Bank Polski prezentujemy wybrane fakty z raportu pt. „Branża mięsna. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie”.

EKSPORT MIĘSA

Polska jest 7. największym eksporterem mięsa na świecie, z udziałem na poziomie 4,7% oraz 13. największym importe­rem z udziałem na poziomie 1,7%.

7,6% udziału w unijnej produkcji i przetwórstwie mięsa w 2018 r. miała Polska, osiągając 6. pozycję w UE.

Największym producentem drobiu w UE jest Polska, która w 2018 r. wypro­dukowała 2 545,1 kt.

USA jest światowym liderem w eksporcie mięsa, z udziałem w rynku na poziomie 13,5% w 2018 r.

USA liderem w produkcji wołowiny oraz drobiu.

 

34,6 kg  to średnia konsumpcja mięsa per capita na świecie w 2018 r.

5 największych producentów drobiu w 2018:

1 USA

2 CHINY

3 BRAZYLIA

4 UE

5 ROSJA

UNIA EUROPEJSKA

233,9 mld EUR to wartość produkcji i przetwórstwa mięsa w UE w 2018 r.

56% produkcji mięsa w UE wytworzyły cztery czołowe kraje Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy.

Według danych OECD i FAO średnia konsumpcja mięsa na świecie wzrośnie z 34,6 kg w 2018 r. do 35,1 kg na osobę w 2028 r. głównie dzięki popytowi ze strony krajów rozwijających się.

 

Globalne prognozy

10 największych producentów odpowiada za bli­sko 69,9% światowej produkcji drobiu. Najwięk­szym producentem drobiu są Stany Zjednoczo­ne, które posiadają 17,7% udział w rynku.

Ceny nominalne drobiu będą utrzymywać się w przedziale 1 633 – 1 656 USD za tonę w latach 2019-2028.

Zatrudnienie w branży mięsnej UE

W 2018 r. w Unii Europejskiej było zatrudnionych ponad 1,0 mln osób w firmach zajmujących się pro­dukcją i przetwórstwem mięsa. 10 krajów zatrudnia­jących największą liczbę osób w branży dało miejsce pracy 820 tys. pracowników stanowiących 81,6% zatrudnionych w UE.

Polska jest 3. największym pra­codawcą w UE w branży produkującej i przetwarzają­cej mięso, zatrudniając 123 tys. pracowników.

Polska:

Liczba firm zajmujących się przetwórstwem i produk­cją mięsa w Polsce wyniosła 3 249 wg stanu na ko­niec 2018 r., co oznacza wzrost w stosunku do 2010 r. o ponad 13,7%.

3 249: liczba firm przetwórstwa i produkcji mięsa w Polsce

 

 ***

Raport: „Branża mięsna. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie”, Biuro Strategii i Analiz Międzynarodowych, PKO Bank Polski, luty 2020.

 

POBIERZ RAPORT <<<

 

 

Zobacz także:

Kluczowe trendy w sprzedaży produktów mięsnych [BADANIE SKILLTELLIGENCE]

Ulubione mięso polskich dzieci to kurczak (badania BioStat)

 

 

Podziel się
Visit Us On TwitterVisit Us On Linkedin