Odznaka i dyplomy od Ministra Rolnictwa

W dniu 5 marca 2014r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbył się II Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, a Honorowy Patronat nad uroczystością objęli: Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. Tematem Kongresu były „Perspektywy proinnowacyjnego i proekologicznego rozwoju eksportu rolno-spożywczego”.

W czasie Kongresu doszło do bardzo miłej uroczystości wręczenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Stanisława Kalembę, okolicznościowych nagród i dyplomów dla p. Lecha Kosteckiego – Wice Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych SuperDrob S.A. oraz  p.Tadeusza Baranowskiego – Dyrektora ds. Produkcji SuperDrob S.A.

p. prezes Lech Kostecki otrzymał tytuł: Promotor Eksportu Rolno – Spożywczego

natomiast p. dyrektor Tadeusz Baranowski otrzymał tytuł: Lider Eksportu Rolno – Spożywczego i odznakę: „Zasłużony dla Rolnictwa”