Nagroda handlowa Walbacha dla Superdrob

Nagroda handlowa Walbacha – STATUETKA KUPCA „za wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości”

Nagroda handlowa Walbacha od władz Gminy Karczew podkreśla nasze zaangażowanie w rozwój lokalnej przedsiębiorczości. SuperDrob zatrudnia w Karczewie ponad 1500 osób.

Urząd Miasta Karczew dba o utrzymanie tradycji walbachowskiej. To jeden z trwałych elementów lokalnej tożsamości związanej ze starymi tradycjami handlowymi Karczewa i okolic. Dlatego też Melchior Walbach jest (od 2015 r.) związany z bożonarodzeniowym jarmarkiem organizowanym na Rynku Zygmunta Starego w Karczewie.

 Melchior Walbach był kupcem i przemysłowcem. Jest bardzo znaczącą postacią w historii gospodarki polskiej. Zawitał do Karczewa wraz z nabyciem wsi Ostrówiec w 1569 r., a więc około 20 lat po uzyskaniu przez Karczew praw miejskich. Spławiając drewno i zboże korzystał z istniejącego do dzisiaj wiślanego szlaku wodnego do Gdańska.

Nagroda handlowa Walbacha

Czy wiesz, że…

Melchior Walbach (zm. 1603) – pochodzenia niemieckiego, prowadząc szerokie interesy handlowe stał się człowiekiem zamożnym, posiadał wiele nieruchomości miejskich. W Warszawie pojawił się w połowie XVI wieku, stał się dostawcą króla Zygmunta Augusta, któremu z Zachodu sprowadzał dzieła sztuki.

Walbachowie wybudowali w wsi Ostrówiec folwark i zaczęli gospodarzyć. Melchior prowadził handel z Norymbergą, organizował produkcję rolną na eksport, prowadził handel wiślany. W 1566 od Zygmunta Augusta otrzymał przywilej, według którego bez opłacania cła mógł rocznie wywozić z kraju 200 sztuk wołów.

Melchior Walbach przybudował do kościoła karczewskiego kaplicę tzw. „walbachowską”, z której pochodzi płaskorzeźba, przedstawiająca jego postać, a która wmurowana jest w ścianę kościoła od strony ulicy Żaboklickiego. Łaciński napis na płycie w języku polskim znaczy: „Czy umieramy czy żyjemy, jesteśmy Chrystusowi. Roku Zbawienia Ludzkiego 1595”.

 

Za: karczew.pl

Dział Public Relations SuperDrob, tel. 48 22 77 90 790
Profil korporacyjny LinkedIn