Komentarz CEO do „Dumni z Rzeczpospolitej”

César Lipka, prezes zarządu SuperDrob S.A.

Trudno jest mi się odnieść do okresu 100 lat. Zdecydowanie najwięcej korzystnych zmian obserwuję od 25 lat. Polska jest krajem o systematycznym wzroście gospodarczym. To przekłada się na lepszą jakość życia Polaków.

Prowadzenie biznesu i życie społeczne byłoby zdecydowanie bardziej dynamiczne w otoczeniu dojrzalszego systemu politycznego. Niestety, jest on nadal słaby. To nie pomaga przedsiębiorcom. Potrzebujemy dojrzalszej klasy politycznej i sprawnych mechanizmów na linii państwo-firma-obywatel.

W branży rolno-spożywczej widzimy ogromy wzrost na wielu polach. Przede wszystkim wykorzystujemy atuty dobrej jakości surowców i produktów. Mamy bardzo pracowitych i zdolnych przedsiębiorców: rolników, przetwórców, technologów, managerów i strategów. Dzięki temu Polska od 2014 roku jest czołowym producentem drobiu w Europie. Tu warto podkreślić, że producenci mięsa zainwestowali setki milionów złotych w innowacje. Krajowy łańcuch produkcji i przetwórstwa jest nowoczesny i przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo produkcji. Nie chodzi tu wyłącznie o park maszynowy i rozwiązania know-how. To wysiłek wielu specjalistów, ciągłe uczenie się i odpowiadanie na potrzeby rynku. My poświęcamy sporo energii na produkowanie dań gotowych – convenience food. Dzięki temu sprzedajemy towar do tysięcy marketów w Anglii i UE. Przeszliśmy także wyśrubowane audyty w Japonii oraz jesteśmy jednym z 5 akredytowanych zakładów sprzedających drób do Chin. Podkreślę także, że sama „polskość” produktu nie sprzedaje naszego towaru. Liczy się przede wszystkim jakość, bezpieczeństwo spożywcze, relacje handlowe i nieustanne reagowanie na potrzeby rynku.

Kiedyś wielcy przemysłowcy budowali osiedla patronackie, dbając o życie społeczności. Komunizm to zniekształcił, ale idea jest cenna. Inwestor jest motorem rozwoju wsi i miasteczek. Wraz z nim można realizować społeczną odpowiedzialność biznesu. Doceniam firmy inwestujące w małych miejscowościach. Płacące podatki w kraju. To zatrzymuje proces depopulacji wsi i polepsza warunki życia społeczności lokalnej. Wyrównuje szanse między małymi i dużymi miastami. Dlatego chciałbym lepszej obsługi inwestorskiej dla biznesu. Wydaje się, że urzędnicy czy politycy za rzadko dostrzegają w inwestorach partnera rozwoju. Rozpoczynają rozgrywki polityczne. A biznes chce stabilności, spokoju i jasnych zasad.

Sukcesem jest także proces budowania dużych grup kapitałowych. To wymagania globalnej gospodarki. Rynek jest zmienny i zazwyczaj duże firmy są w stanie tu konkurować i rozwijać się. Gratuluję wielu firmom które połączyły siły i tworzą silne marki. W naszej branży następuje integracja rynku rolno-spożywczego. Często podkreśla się tylko sprawy kapitałowe, a zapomina, że to największe firmy gwarantują wysoki poziom jakości, bezpieczeństwa czy społecznego zaangażowania.

Na koniec wspomnę, że jestem dumny z wielu przedsiębiorców i zarządzających firmami, którzy zbudowali potężne organizacje, zapewniające świetne produkty na rynku krajowym i eksportowym. Nie warto mieć żadnych kompleksów. Sporo podróżuję i śmiało mogę powiedzieć: bądźmy dalej konsekwentnymi przedsiębiorcami, z szerokimi horyzontami, zauważającymi potrzeby klientów i społeczności, w której pracujemy. Tak możemy utrzymać dobry wzrost gospodarczy.

Publikacja online w rp.pl

 

César Lipka

Polski menedżer, prezes Grupy Kapitałowej SuperDrob. Absolwent politologii oraz Interdyscyplinarnego Wydziału Nauk Humanistycznych o specjalizacji zarządzania biznesem na University of Missouri (USA). Mówi w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim. Od 1998 r. zaangażował się w działalność rodzinnej firmy SuperDrob i rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji, a następnie V-ce Prezesa Zarządu ds. Produkcji. Jest synem Henryka Lipki – założyciela SuperDrob. W 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu. Obecnie jest odpowiedzialny za całość Grupy Kapitałowej i kreuje trendy procesu przemian firmy, by rozwijać dorobek ojca. Ma żonę i pięcioro dzieci. Angażuje się również w działalność społeczną, sportową, kulturalną i charytatywną.