Karczew: inwestycje w utylizowanie odpadów produkcyjnych

SuperDrob współpracuje z Zakładem „Kemos”, aby bezpiecznie przetwarzać odpady z zakładu drobiarskiego w Karczewie. W ostatnich latach uruchomiono nowe inwestycje, aby ograniczyć uciążliwość zapachową.

Głównym celem działalności zakładu utylizacji odpadów poubojowych – KEMOS – jest przetwarzanie odpadów zwierzęcych, produkcja mączki zwierzęcej i ograniczanie pojawiającej się uciążliwości zapachowej.

Od kilku lat trwa udoskonalanie technologii KEMOS,  aby okoliczni mieszkańcy Karczewa i Otwocka nie odczuwali uciążliwości zapachowej. Podjęte działania są ukierunkowane na ochronę środowiska i wdrażanie nowej technologii. SuperDrob nadzoruje cały program.

W ciągu ostatniego roku (lato 2015 – wiosna 2016) zrealizowano dwie kluczowe inwestycje. Pierwsza z nich, to nowy biofiltr w zakładzie w Karczewie. Został uruchomiony w październiku 2015 r. Zadaniem biofiltra jest likwidacja związków zapachowych powstałych w wyniku rozpadu biologicznego odpadów organicznych z produkcji.

biofiltr-karczew

Biofiltr

Druga inwestycja to szereg działań ograniczających możliwości pojawiania się przykrych zapachów. SuperDrob nadzoruje szczególnie dwa miejsca potencjalnych zapachów. Jest to składowanie i odbiór odpadów poubojowych (krew i pióra). Na wiosnę 2016 r. zbudowano  specjalną halę odbioru i wywozu odpadów.  Zmieniono również technologię transportu odpadów: z separatora na prasę. Dodatkowo system zapewnia zamknięty obieg wody, co pozwala oszczędzać ilość zużywanej wody w zakładzie. Wybudowanie nowej hali to koszt 0,5 mln złotych.

Jak powiedział Wojciech Sieński, zarządzający KEMOS-em w Karczewie:

„Hala posiada po dwa kontenery na pióra, które będą musiały być wymienione po kilka razy dziennie, oraz zbiornik na krew, który też przynajmniej raz dziennie będzie musiał być wytankowywany” (czytaj więcej).

Najbliższe plany inwestycyjne to także budowa specjalnych wiat na kontenery z odpadami. Dzięki temu zdecydowanie ograniczymy możliwość pojawiania się uciążliwości zapachowej. Inwestycja ma być ukończona w połowie 2017 roku. W planach jest również budowa nowej nawierzchni łatwo zmywalnej na placu manewrowym dla ciężarówek. To pozwoli na utrzymanie placu w czystości.

Zakład Kemos w Karczewie posiada Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny i jest pod stałym nadzorem właściwego terytorialnie lekarza weterynarii.

Co istotne, duża część negatywnych opinii dotyczących uciążliwości zapachowej w Karczewie jest pewnym uproszczeniem. Strefa Przemysłowa w Karczewie to kilkanaście zakładów i firm. Warto o tym pamiętać. Kemos ściśle współpracuje z SuperDrob, aby zapewnić odpowiednie warunki do przetwórstwa odpadów oraz utrzymać ustalone standardy. SuperDrob jest odpowiedzialnym przedsiębiorstwem, spełniającym warunki ochrony środowiska oraz inwestującym w coraz to lepszą infrastrukturę i technologię.

Już kilka lat temu mówił o tym Witold Sieński:

„Przesadą jest stwierdzenie, że w Karczewie nieustannie śmierdzi. Takie wrażenie można odnieść, gdy czyta się skargi mieszkańców, poprzez między innymi artykuły w prasie. Po ich lekturze utarło się przekonanie, że każdy przykry zapach jest za sprawą Kemosu, podczas gdy rzeczywistość jest inna. Nie jesteśmy jedynym zakładem w dzielnicy przemysłowej Karczewa. Pragnę też nadmienić, że z uwagą śledzimy pojawiające się nowe rozwiązania służące eliminacji przykrych zapachów, które mogłyby udoskonalić nasz system” (czytaj więcej).

Dowodem na to jest transparentna polityka ochrony środowiska SuperDrob. Jednym z działań jest organizowanie wizyt studyjnych w zakładzie  dla mieszkańców, liderów opinii i ekspertów oraz możliwość zgłaszania skarg, które są przekazywane do analizy i wdrożenia właściwego postępowania naprawczego. Pytania i opinie można zgłaszać drogą e-mail na adres komunikacja.pr@superdob.pl.

08.06.16_wizyta w Karczewie_700_

Wizyta studyjna w zakładzie SuperDrob w Karczewie.

 

Więcej o KEMOS:

Celem KEMOS jest produkcja przetworzonego białka zwierzęcego oraz tłuszczu paszowego, które wytwarzane są wyłącznie z drobiowych odpadów poubojowych. Firma KEMOS istnieje od 1997, posiada 4 autonomiczne zakłady. Surowiec przetwarzany w procesie technologicznym jest materiałem niskiego ryzyka „kategorii 3”, który nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt oraz jest nieprzeznaczony do spożycia dla ludzi.

 

 

Dział Komunikacji SuperDrob, tel. 48 22 77 90 790

Profil korporacyjny LinkedIn