Jesteśmy w Indeksie Patriotyzmu Polskiego Biznesu

Otrzymaliśmy wyróżnienia w ramach Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu. 15 grudnia, redakcja „Rzeczpospolitej” i Fundacja Patriotyzmu Gospodarczego podkreśliła zasługi SuperDrob w kategorii:

NAJBARDZIEJ PATRIOTYCZNE ŚREDNIE SPÓŁKI WG PRZYCHODÓW

(1 miejsce)

oraz FIRMY, KTÓRE NAJWIĘCEJ INWESTUJĄ (31 miejsce).

„Indeks wskazuje przedsiębiorstwa, których działalność w największym stopniu przyczynia się do rozwoju Polski i bogacenia się społeczeństwa. W ocenie organizatorów nagrodzeni w szczególny sposób przyczyniają się do budowania silnej pozycji gospodarki kraju, nie uchylając się przy tym od swoich powinności względem państwa i społeczeństwa” (PAP).

Decydujące kryteria indeksu to: zatrudnienie, płaca, zapłacone podatki, wydatki na badania i rozwój oraz działalność prospołeczna i charytatywna. Warunkiem udziału w konkursie było wypełnienie ankiety zawierającej dane za lata 2012-2014.

 

Dział PR SuperDrob, tel. 48 22 77 90 790 (lub 745)

Profil korporacyjny LinkedIn