Inwestujemy w młodą kadrę

Nasza firma inwestuje w rozwój szkolnictwa zawodowego. Już od roku współpracujemy z dwoma szkołami w województwie łódzkim. Są to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach – Technikum nr 2 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Współpraca ze szkołami ma na celu promowanie dedykowanego kształcenia zawodowego. To istotne zagadnienie dla szkół i naszych zakładów przetwórstwa drobiu. Nowoczesne linie przetwórstwa drobiu składają się z maszyn, które wymagają obsługi fachowców z zakresu: mechatroniki, mechaniki, chłodzenia oraz logistyki.

Za program współpracy odpowiada Robert Bogusz, Z-ca Dyrektora ds. Produkcji w łódzkich zakładach SuperDrob S.A.

Już dziś udało osiągnąć się kilka sukcesów.

 • SuperDrob S.A przygotował program praktyk dla uczniów z Technikum nr 2 w Koluszkach. Praktyki pozwoliły nabyć specjalistyczne umiejętności z zakresu obsługi maszyn i linii produkcyjnej. Dodatkowo, SuperDrob zapewnił dowóz i ubrania robocze.
 • Firma uczestniczyła w dniach otwartych – 1 kwietnia br.- w ZSP nr 2 w Kolszukach. W ten sposób zaprezentowała swoją ofertę zawodową i nowe miejsca pracy w planowym zakładzie rozbioru i przetwórstwa drobiu w Koluszkach. W spotkaniu brało udział ponad 300 gimnazjalistów z okolic Koluszek.
 • Zaplanowaliśmy nowy program praktyk letnich.

Długofalowa współpraca ze szkołami obejmuje poniższe zakresy działań:

 • Dostosowanie kształcenia w zawodach do potrzeb rynku pracy.
 • Zwiększenie dostępu nowoczesnych technik i technologii poprzez organizację zajęć i wycieczek zawodowych.
 • Organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów.
 • Organizacja staży dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli.
 • Wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 • Realizacja wspólnych projektów, w tym unijnych, mających na celu doposażenie bazy dydaktycznej szkół.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakładach pracy i (lub) zatrudnianie w szkole specjalistów niebędących nauczycielami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Organizacja imprez promujących szkoły i pracodawców (promocja oferty szkół, promocja własnych materiałów i technologii stosowanych w przedsiębiorstwie).
 • Stworzenie systemu stypendialnego dla najlepszych uczniów, organizacja konkursów, turniejów, olimpiad dla uczniów, utworzenie klas patronackich.

Szkolnictwo zawodowe jest dziś wielkim tematem dla świata polskiej edukacji i przedsiębiorców. W kraju brakuje wykwalifikowanych absolwentów szkół zawodowych i techników. Sytuacja na rynku pracy wymaga analizy, planu i wdrożenia odpowiednich rozwiązań.

Maciej Witucki, zarządzający Work Service S.A  potwierdza ten stan rzeczy:

„…w dyskursach polityków – wraca temat rehabilitacji kształcenia zawodowego. Ono musi wrócić, ale nie na takim poziomie, z jakim kojarzy się osobom z mojego pokolenia. Potrzebujemy dobrego szkolnictwa zawodowego.” *

*http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/maciej-witucki-o-strategii-work-service-i-gigantycznym-ssaniu-na-rynku-pracy-ludzi-trzeba-szukac-w-promieniu-150-km,33268.html

Czytaj także:

Super inicjatywy 2016, spotkanie #1

Jesteśmy w Indeksie Patriotyzmu Polskiego Biznesu

SuperDrob uhonorowany wybitną odznaką za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej