II edycja SUPERINICJATYW (2017)

28 lutego br. zaprosiliśmy do Karczewa 17 liderów organizacji społecznych, które realizują wspólnie z SuperDrob pożyteczne projekty dla społeczności lokalnej w Karczewie, Otwocku i okolicach.

Są to m.in.: Fundacja Pro Homini, Dom Kultury w Karczewie, „Tygrysy”, UKS Żagle, MOSIR Karczew, JÓZEFOVIA, OKS Otwock, Szkolne Koła Wolontariatu, Dom Pomocy Społecznej „ANIELIN”, Ośrodek Caritas na Pradze.

Po co takie spotkania?

Integrujemy środowisko lokalnych organizacji społecznych. W 2016 roku odbyła się pierwsza edycja SuperInicjatyw. Spotkanie było okazją do budowania relacji, wzmacniania potencjału i know-how organizacji współpracujących z nasza firmą.

Randa Ombach, menedżer ds. Public Relations poprowadziła wprowadzenie do spotkania. Podkreśliła, jak ważna jest wzajemna współpraca dla budowania lepszej jakości życia mieszkańców całego powiatu. SuperDrob jest dojrzałym przedsiębiorstwem, wrażliwym na potrzeby innych, dlatego dzieli się wypracowanym zyskiem. Wspiera szczególnie projekty i programy skierowane do młodzieży, rodzin oraz osób potrzebujących. Aby zwiększać skuteczność swoich działań, firma daje impuls organizacjom społecznym, aby budowały networking, wymieniały się doświadczeniem i tworzyły ponadsektorowe rozwiązania.

W czasie SuperInicjatyw odbyły się cztery wystąpienia.

  1. Zbigniew Drzewiecki, dyrektor TPD Helenów opowiedział o misji i codziennej pracy na rzecz niepełnosprawnej młodzieży. Ośrodek w Helenowie (vis-à-vis Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu) to największa taka placówka w woj. mazowieckim. Zapewnia bogatą ofertą rehabilitacji i pracy wychowawczej. Dyrektor wspominał jak ważna jest współpraca z wieloma firmami, organizacjami, wolontariuszami. Równocześnie zachęcał, aby wykorzystać potencjał ośrodka (20 h terenu) na rzecz tworzenia wspólnych wydarzeń.

  1. Justyna Górnowicz, dyrektor Fundacji Pro Homini to lokalny społecznik z Otwocka. Od kilku lat pomaga dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej. Dziś działa już jako Fundacja Pro Homini odnosząc wiele sukcesów. Przykładem tego jest cykl spotkań dla młodzieży z Świdra, Otwocka i okolic, podczas których poznano ich pasje i wspólnie zaangażowali się w wydanie broszury „Powiatowy Przewodnik Młodzieżowy”. Pani Justyna przypomniała jak ważne jest by łączyć siły. Wtedy łatwiej podejmować nawet największe wzywania… Trzeba tylko zacząć działać.
  1. Kinga Błaszczyk to organizatorka wielu pożytecznych i popularnych akcji społecznych np. „Nie bądź sknera – kup pampera” oraz „Zbiórkę Krwi”. Swoim działaniem potwierdziła tytuł wystąpienia „Lokalni pośrednicy dobra – co robić bez struktur organizacji?” Pani Kinga zaraziła uczestników swoim optymizmem i zapałem do angażowania się w konkretne potrzeby społeczności bez konieczności tworzenia struktur i instytucji. Mówiła również, jak ważne jest gromadzenie wokół siebie ludzi dobrej woli, którzy chcą pomagać w danej akcji a jednocześnie nie być formalnym członkiem danej instytucji czy organizacji społecznej.

  1. Łukasz Zając z Działu PR SuperDrob i agencji Zając PR zachęcał uczestników spotkania do pielęgnowania relacji w codziennej współpracy. Pokazywał jak przenieść zasady networkingu, budowania sieci kontaktów na codzienną praktykę współpracy pomiędzy organizacjami i wśród znajomych ludzi. Wyszedł od założenia, że warto interesować się innymi, być otwartym na potrzeby innych ludzi i organizacji oraz konkretnie sygnalizować swoje potrzeby. „Relacje są jak złoto. Niestety coraz trudniej o budowanie relacji i zaufania. Stają się dobrem rzadkim. Jednak tak samo jak złoto, mają wysoką wartość i są odporne na kryzysy”. Dodatkowo podkreślał, że współpraca między podmiotami społecznymi i biznesem oraz samorządem przynosi dodatkowe efekty synergii. „Społeczna matematyka mówi że 2+2 =5”.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja moderowana przez Randę Ombach. Dzięki temu zebraliśmy ciekawe pomysły i wskazaliśmy następne kroki do współpracy jak np. połączenie sił w akcji sprzątania lasu „SuperCzysyLas 2017” oraz utworzenie forum wymiany pomysłów, doświadczeń i usług dla organizacji skupionych wokół SuperDrob.

Zobacz także:

I edycja SuperInicjatyw

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Grupy Kapitałowej SuperDrob

Dział PR SuperDrob

PR Manager Olga Sosnowska: +48 796 447 173

Internet:
tt@GrupaSuperDrob

inLinkedIn