Dziękujemy!

Dziękujemy naszym Pracownikom, Partnerom i wszystkim zaangażowanym w produkcję żywności. Dzięki Wam, nasze lodówki nie są puste… Razem zapewniamy bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce i na świecie, w tych trudnych czasach…

 

 

 

Czytaj także:

List Prezesa do Pracowników:

https://superdrob.pl/news/list-do-pracownikow/