Biały Listek CSR Polityki dla SuperDrob

Tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą PwC w III zestawieniu firm Odpowiedzialnych Społecznie za 2013 rok, przyznał wybranym firmom Wyróżnienie pod nazwą Biały Listek CSR.

Miło nam zakomunikować, że jednym z tegorocznych laureatów tego zestawienia został SuperDrob S.A.

Ankiety (dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility – CSR) w polskich przedsiębiorstwach) rozesłano do dużych przedsiębiorstw (o przychodach powyżej 250 mln zł) i instytucji finansowych. Odpowiedź przesłało 287 firm, z czego 229 ( 80 proc.) znalazło się na Liście 500 Polityki lub wśród 100 największych instytucji finansowych.

Podobnie jak rok wcześniej pytania dotyczyły siedmiu najważniejszych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klientów, uczciwości biznesowej oraz zaangażowania społecznego.