Biały Listek CSR POLITYKI 2016

Otrzymaliśmy kolejne wyróżnienie – BIAŁY LISTEK CSR w konkursie Tygodnia POLITYKA.

„Listki” podkreślają działania i zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Zostaliśmy laureatem już drugi raz (pierwsze wyróżnienie za 2013 rok).

SuperDrob S.A. od początku istnienia jest przedsiębiorstwem wspierającym pracowników i potrzeby innych (rodziny, młodzież, sport) oraz angażuje się w relacje ze społecznością lokalną i podnoszenie standardów ochrony najbliższego środowiska.

Biały Listek CSR POLITYKI 2016

Wyróżnienie zostało przyznane po analizie ankiet wysłanych do zespołu redakcji i firmy doradczej Deloitte. Badane obszary aktywności firm dotyczyły m.in.:

  • Budowania przejrzystych relacji z interesariuszami
  • Wspierania rozwoju lokalnych społeczności
  • Wdrażania standardów bezpieczeństwa i jakości produktów lub usług
  • Obniżania negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Podsumowanie konkursu:

„Za działania w roku 2015 Złotym Listkiem CSR POLITYKI nagrodziliśmy 12 firm, a 11 otrzymało Srebrny Listek CSR POLITYKI. Zgodnie z tradycją przyznaliśmy też Białe Listki CSR POLITYKI – 41 (o 16 więcej niż w ub. roku), ponieważ przybywa firm, które kierują się rekomendacjami normy ISO 26000”.

CSR – Corporate Social Responsibility

Reportaż z rozdania nagród: 17 maja 2016 r., redakcja POLITYKI.

Zdjęcie: Leszek Zych/Polityka

Dział Public Relations SuperDrob, tel. 48 22 77 90 790 (lub 745)

Profil korporacyjny LinkedIn

Grupa Kapitałowa SuperDrob na Twitterze