Awans – Lista 500 „Rzeczpospolitej”

Umacniamy pozycję! W LISTA 500 jesteśmy na 190 miejscu. Miło nam być pośród 500 kluczowych firm dla gospodarki.

Dziękujemy naszym pracownikom, rolnikom, klientom i partnerom biznesowym.

Branża rolno-spożywcza jest cenna z wielu względów. My cieszymy się, że dostarczamy od 27 lat pyszne produkty na Wasze stoły. Stworzyliśmy także markę – Kurczak Sielski z chowu bez antybiotyków. Jako firma rozwijamy się w coraz większej liczbie lokalizacji. Dziękujemy!

Awans SuperDrob według lat:

2020 – 190 miejsce; 2019 (215), 2018 (278)

We’re strengthening our position! In the LIST 500 we are on the 190 place of the largest companies in Poland. We are pleased to be among 500 key corporations for the Polish economy. We would like to thank our employees, farmers, customers and business partners.

The agri-food industry is valuable for many reasons. We are pleased to deliver quality products to your tables for 27 years. We have also created a brand – Kurczak Sielski from antibiotic-free breeding. As a company we have grown in an increasing number of locations. Thank you!