Informacje prasowe

Zakłady SuperDrob w Polsce

Siedziba Firmy i zakład produkcyjny
SuperDrob S.A.
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew
e-mail: sekretariat@superdrob.pl
tel.: 00 48 22 77 90 600
fax: 00 48 22 77 90 615

Centrala | Biuro Zarządu
ul. Zajęcza 2B
00-351 Warszawa
tel.: 00 48 22 27 59 200

Zakład Produkcyjny
SuperDrob S.A. Oddział w Łodzi
ul. Traktorowa 180,91-203 Łódź
e-mail: sekretariat.lodz@superdrob.pl
tel.: 00 48 42 61 31 460
fax: 00 48 42 6131 462

Zakład Produkcyjny
SuperDrob S.A. Oddział w Lublinie
ul. Zimna 2, 20-952 Lublin
e-mail: sekretariat.lublin@superdrob.pl
tel.: 00 48 81 710 00 00
fax: 00 48 81 710 00 01

Zakład Produkcyjny w Łozienicy
Filia oddziału w Łodzi
ul. Prosta 20
72-100 Goleniów
e-mail: sekretariat.goleniow@superdrob.pl
tel.: 00 48 22 275 92 60

Wylęgarnia Drobiu
Stoczek 44
07-104 Stoczek
Tel.: 00 48 75 05 700
e-mail: wylegarniadrobiu@superdrob.pl

Wylęgarnia Drobiu
Turka 238
20-258 Lublin
Tel.: 00 48 662 237 669
e-mail: wwd.turka@superdrob.pl

Wytwórnia Pasz
ul. Strzelnicza 9
21-400 Łuków
Tel. 00 48 539 524 446