Misje Handlowe przedstawicieli SuperDrob w 2014 i 2015 roku

19.10.2015
Podziel się

W ciągu ostatnich dwóch lat przedstawiciele firmy SuperDrob udawali się w różne zakątki świata w celu rozpoznania rynków i nawiązania bezpośrednich kontaktów dla ewentualnego ułatwienia przyszłej współpracy. Firma gościła na wielu międzynarodowych targach a jej przedstawiciele byli członkami delegacji rządowych na czele z Panem Prezydentem Bronisławem Komorowskim, czy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Markiem Sawickim.

Chiny i Japonia

We wrześniu 2014 roku Wiceprezes ds. Handlu, pani Magdalena Panasiuk-Krasińska i Dyrektor ds. Handlu, pan Jan Wolff, udali się do Chin i Japonii. Wizyta miała na celu podtrzymanie dotychczasowych kontaktów w Hong-Kongu i nawiązanie nowych relacji dotyczących tamtych rynków. Pozytywną informacją jest uznanie dla naszych produktów jako charakteryzujących się najwyższą jakością na rynku chińskim.

Japonię ponownie odwiedził w marcu 2015 roku Prezes Zarządu SuperDrob S.A. Cesar Lipka. W trakcie dwudniowej delegacji był on jednym z 54 prezesów polskich firm, z branż od IT po przemysł spożywczy, zaproszonych na pokład samolotu prezydenta Bronisława Komorowskiego i jednocześnie jednym z trzech prezesów reprezentujących branżę mięsną. Wizyta miała na celu uruchomienie nowego kanału dystrybucji w Japonii, która jest szczególnie ważnym rynkiem ze względu na swoją wielkość i zamożność społeczeństwa, a także na bliskość Chin, do których firma SuperDrob już eksportuje swoje produkty. Mimo owocnych rozmów z potencjalnymi kontrahentami, na konkretne rezultaty trzeba będzie poczekać około roku, ponieważ wejście na rynek japoński jest bardzo trudne i wymaga czasu.

Indie

Na początku 2015 roku w-ce Prezes ds. Ekonomiczno Finansowych SuperDrob S.A., pan Lech Kostecki, był członkiem delegacji rządowej, na czele z ministrem Markiem Sawickim, która udała się z misją handlową do Chin. Pan Kostecki, również jako członek zarządu Krajowej Rady Drobiarskiej, był przedstawicielem całej branży w trakcie spotkań z trzema ministrami rolnictwa oraz na targach spożywczych AAHAR, gdzie stoisko dla 27 polskich firm sfinansowały Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Gospodarki.

Celem delegacji było przede wszystkim wybadanie rynku i rozpoznanie perspektyw rozwoju współpracy między Polską a Indiami oraz omówienie stanu prawnego w kwestiach dotyczących możliwości obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego między krajami. Indie bardzo chronią swój rynek przed inwestorami zagranicznymi, a niektóre regulacje dotyczące np. temperatury uboju, która ma wynosić 80°C, czy zupełny brak sieci dystrybucyjnych, tworzą trudne do przebrnięcia bariery techniczno-administracyjne.

Obecnie inwestowanie tam jest możliwe w zasadzie wyłącznie poprzez joint venture z firmą indyjską, np. z federacji importerów FIFI, która to firma dzięki temu uczy się nowego know-how i ma własny udział w pracy. Problemem we współpracy obu krajów jest również ogromna przepaść technologiczna dotycząca przykładowo niedoborów mocy dla tak dużych zakładów jak SuperDrob.

Rządzący Indiami są zainteresowani współpracą z nami, gdyż Polska ma aktualnie najnowocześniejszą branżę drobiarską w Europie. Obecnie handel mógłby się jednak odbywać tylko w niewielkim zakresie, na zasadach indywidualnego zezwolenia i uzgodnień. Nie ma bowiem pomiędzy Polską a Indiami umowy o współpracy handlowej produktami pochodzenia zwierzęcego, która regulowałaby wymagania weterynaryjne.

W trakcie wyjazdu firma SuperDrob otrzymała również zaproszenie do polskiego stoiska podczas targów India’s Premier Biennial Agro Technology & Business Fair w Chandigarh k. Delhi, w dniach 19-22 listopada 2016 r. Polska będzie tam jedynym partnerem narodowym Indii.

USA

W czasie dwudniowej wizyty w stolicy USA minister Marek Sawicki przeprowadził rozmowy na temat dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do amerykańskiego rynku oraz możliwości rozwoju współpracy handlowej i naukowej. W Waszyngtonie ministrowi Sawickiemu towarzyszyli szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, m.in. szef Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Nasiennej, a także przedstawiciele firm zainteresowanych wymianą handlową z USA, między innymi Wiceprezes Handlu SuperDrob S.A. Pani Magdalena Panasiuk–Krasińska. Podczas wizyty strona amerykańska udzieliła dokładnych wyjaśnień w zakresie finalizacji procedury dostępu polskiego mięsa drobiowego i jego produktów do rynku USA. Zgodnie z końcowymi ustaleniami, istnieje prawdopodobieństwo uruchomienia eksportu z Polski do końca 2015 r. Minister Sawicki otrzymał zapewnienia, że strona amerykańska będzie starała się „maksymalnie przyspieszyć” niezbędne procedury.

Firma SuperDrob ma za sobą pozytywnie zakończony audyt w zakładach drobiarskich, warunkujący dopuszczenie na rynek amerykański. Mimo że USA to duży producent i eksporter drobiu, to ogromny i bardzo specyficzny amerykański rynek posiada możliwość pozycjonowania części rodzimych produktów. Propozycja SuperDrob przybierze formę uzupełnienia asortymentu o produkty dobrej jakości, dla wybranych konsumentów. Firma nie planuje dodatkowych inwestycji ukierunkowanych pod kątem rynku amerykańskiego. Przewidziany jest natomiast eksport produktów z bieżącej oferty firmy.

Polskie normy dotyczące hodowli i dobrostanu zwierząt spełniają najwyższe standardy, które np. w USA nie są aż tak restrykcyjne. Objęcie nadzorem weterynaryjnym ferm i ptaków od samego pisklęcia, gwarantuje najlepszą jakość mięsa. Co ciekawe, amerykańskie standardy przewidują kontrolę surowca dopiero w momencie uboju. Krajowa Rada Drobiarska stara się więc także z tego powodu o pozyskanie środków na promocję polskiego mięsa zarówno w kraju, jak i za granicą, by zrealizować klika kampanii uświadamiających konsumentom, że towar dostępny na sklepowych półkach jest najwyższej jakości.

Republika Irlandii

We wrześniu 2014 roku w ramach misji handlowej do Republiki Irlandii udał się pan Ireneusz Szczepaniak z Działu Handlowego. Celem była wizyta w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie, udział w dwudniowych targach Food&Hospitality Ireland 2014 oraz spotkania z kontrahentami i szerokie poznanie oferty wyrobów drobiowych irlandzkich sieci handlowych, siły nabywczej, konkurencji, cen. Do Karczewa przywieziono kilkaset zdjęć i 67 produktów jako materiał dla Działu Technologii.

Podziel się
Visit Us On TwitterVisit Us On Linkedin