Wakacje dla 550 dzieci. Stowarzyszenie DROGA

Stowarzyszenie DROGA z Białegostoku od 25 lat wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Główna aktywność to diagnoza problemów, pomoc bezpośrednia i szukanie indywidualnych rozwiązań dla każdej rodziny. W ten proces zaangażowani są m.in. psychologowie, pracownicy socjalni, duszpasterze i dziesiątki opiekunów oraz wolontariusze. Stowarzyszenie prowadzi 6 placówek.

 

Inicjatorem działań jest ojciec Edward Konkol, werbista z Białegostoku.

 

Każdego roku organizujemy kilka akcji charytatywnych. Głównym ich celem jest objęcie pomocą tych rodzin potrzebujących  z województwa podlaskiego, w których jest znacznie trudniejszy dostęp do instytucji wspierających

– Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA utworzone i działające przy Zgromadzeniu Księży Werbistów SVD.

 

SuperDrob aktywnie angażuje się w wsparcie kolonii dla dzieci z uboższych rodzin z Podlasia. Co roku w ośrodku wypoczynkowym w Jastarni organizowane są dwa turnusy kolonii dla ponad 550 dzieci. Nasza firma przekazuje produkty żywnościowe.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z turnusu w sierpniu 2016 r.

 

Więcej o Stowarzyszeniu DROGA

 

  • Stowarzyszenie „Droga” corocznie organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z najbardziej potrzebujących rodzin – z rodzin ubogich, wielodzietnych, głęboko dysfunkcyjnych (z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą wynikającą z nieporadności życiowej, lub uzależnieniami rodziców) w nadmorskiej miejscowości Jastarnia.
  • Program kolonii jest bardzo bogaty m.in. wycieczki do Trójmiasta, zwiedzanie Półwyspu Helskiego m.in. Muzeum Rybackie, Fokarium, Latarni Morskiej, korzystanie z lunaparku, pływanie statkiem po Zatoce Gdańskiej i oczywiście kąpiel w naszym polskim morzu pod nadzorem ratowników.
  • Kolonie nasze mają formę terapeutyczno-wypoczynkową, co pozwala dzieciom zyskać pozytywne doświadczenia i wsparcie ze strony kadry opiekującej się dziećmi, a także terapeutów, których zadaniem będzie obdarzenie dzieci poczuciem własnej wartości i pomoc w zrozumieniu niełatwej rzeczywistości, w której przyszło im żyć. Pragniemy im to ukazać i umocnić w tym, że są piękne i kochane.

W ramach Stowarzyszenia DROGA funkcjonuje kilka ośrodków pomocy dla ludzi, którzy sami nie potrafią znaleźć swojej drogi.

Nasz Dom – miejsce dla rodziców i dzieci. „Nasz Dom” obejmuje pomocą rodziny  w kryzysach, wielo-problemowe, z ograniczoną władzą rodzicielską z powodu niewypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ciągu roku 76% podopiecznych usamodzielnia się.

ETAP – Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych – jego celem to pomoc młodzieży odrzuconej, zaburzonej emocjonalnie, zdemoralizowanej i dotkniętej przestępczością, uzależnionej  od substancji psychoaktywnych, alkoholu, hazardu, nosicieli wirusa HIV i młodocianych przestępców. Rocznie z pomocy terapeutycznej korzysta 9708 młodych uzależnionych osób.

Centrum Darów dla osób potrzebujących – mieszkańcy Białegostoku przekazują tu nieodpłatnie odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego, meble. Trafiają one do najuboższych. Centrum prowadzone przez rodziców  naszych podopiecznych, osoby uczące się pracy. W ciągu roku korzysta 8576 osób.

Klub Integracji Społecznej Korzysta w nim z poradnictwa, udziału w grupach wsparcia i kontraktów socjalnych, ucząc się zawodu i życia na rynku pracy ok. 100 osób w roku.

Punkt Przedszkolny „ANIOŁKOWO” – nieodpłatny, dla 25 dzieci w wieku 2-5 lat. Są to dzieci samotnych rodziców poszukujących zatrudnienia. Pobyt jest czasowy, do uregulowania sytuacji rodziny, którą wspieramy poprzez pracę  asystentów i terapeutów Stowarzyszenia.

DOM POWROTU –  pierwsza na Podlasiu placówka dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej – z miejscem  dla 14 dzieci. Utworzyliśmy ją wspólnie z miastem Białystok pierwszą na Podlasiu. To najpiękniejszy, bo JEDYNY DOM naszych pociech.

 

 

Dział Komunikacji SuperDrob, tel. 48 22 77 90 790

Internet:
tt@GrupaSuperDrob

inLinkedIn