Ogłoszenie

Zarząd Spółki SuperDrob Spółka Akcyjna z siedzibą w Karczewie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Zarządu Spółki, tj. ul. Zajęcza 2b, 00-351 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-15.