Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 §1 Kodeksu spółek handlowych na zlecenie Spółki prowadzi PKO Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

Akcjonariuszy Spółki zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego” – link do pobrania poniżej.

Pobierz PDF