Informacje prasowe

Wzrost spożycia mięsa drobiowego – badanie i raport

W 2019 roku spożycie mięsa drobiowego w Polsce wzrosło, bowiem mięso drobiowe potaniało względem mięsa wieprzowego, które zdrożało o 9,6%.

POLSKA

  • Ocenia się, że w 2019 roku bilansowe spożycie drobiu wyniosło 27,5 kg na mieszkańca i było o 0,5 kg, tj. o 1,9% większe niż w 2018 roku.
  • Wzrost konsumpcji drobiu i wołowiny nie zrekompensował spadku spożycia wieprzowiny i w efekcie całkowite spożycie mięsa i podrobów zmalało do 75,5 kg.

UE

  • Szacuje się, że w 2019 roku w UE-27 całkowite spożycie mięsa wyniosło 68,6 kg na mieszkańca i było o 1,3 kg, tj. o 1,9% mniejsze niż rok wcześniej.
  • Konsumpcja drobiu wzrosła do 23,4 kg (o 0,1 kg, tj. o 0,4%), a wieprzowiny zmalała o 1,3 kg tj. o 3,8%, natomiast spożycie wołowiny kształtowało się na podobnym poziomie jak rok wcześniej.

ŚWIAT

Z danych OECD/FAO wynika, że w 2019 roku światowe spożycie drobiu ponownie wzrosło (o 0,9% w porównaniu z 2018 rokiem, do 14,30 kg na mieszkańca). W krajach rozwiniętych gospodarczo zanotowano dalszy wzrost spożycia o 0,4%, w tym w krajach należących do OECD o 0,4%, a w UE spadek o 1,7%. W krajach rozwijających się konsumpcja drobiu zwiększyła się bardziej dynamicznie (o 1,6%), w tym w krajach BRICS o 2,8%.

Wszystkie dane pochodzą z:

Rynek drobiu: stan i perspektywy, nr 57 (maj 2020) pod red. Dr Doroty Pasińskiej

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ