Kontraktacja

Podziel się
Ceny zakupu żywca obowiązujące w dniach 27.05.2020 - 02.06.2020
LP.NAZWA SUROWCAJ.M.CENA NETTO PLN
1Pisklętazł/szt.1,34
2Pisklęta lotkowanezł/szt.1,39****
3Kurczęta rzeźne kl. Izł/kg2,85*
3,00**
3,05***
*cena żywca dla zakupów z kontraktu 2019/2020 bez sprzedaży zintegrowanej.
**cena żywca dla zakupów z kontraktu 2019/2020 ze sprzedażą częściowo zintegrowaną.
***cena żywca dla zakupów z kontraktu 2019/2020 ze sprzedażą w pełni zintegrowaną.
****cena bazowa nie zawiera kosztu szczepień.
W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej powstałej z przyczyn niezależnych od Odbiorcy, która znacząco wpływa na zmianę koniunktury w produkcji drobiarskiej w kraju tj. wprowadzenie na terenie Polski stanu epidemii w związku z zagrożeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie paragrafu 5 ust. 1 tiret 4 i 5 "Szczegółowych Warunków" produkcji i dostaw kurcząt rzeźnych wprowadza się ww. zmiany ceny.
Podziel się
Visit Us On TwitterVisit Us On Linkedin