Ograniczenie zużycia wody w SuperDrob

Jesteśmy firmą świadomą, która chce działać odpowiedzialnie. Dlatego też wśród naszych priorytetów znalazła się kwestia ograniczenia zużycia wody w każdym z naszych zakładów. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak cennym bogactwem naturalnym jest woda, stąd prowadzone inwestycje mające na celu optymalizację jej zużycia i umożliwienie ponownego wykorzystania.

Dane za lata 2018-2019

  • Zainstalowaliśmy specjalne systemy do mycia tuszki – Bio Turbo, które rozpylają mikrocząsteczki wody zmieszane z powietrzem pod dużym ciśnieniem. Efekt końcowy jest bardzo dobry, a pozwoliło to zmniejszyć zużycie wody do 5,8 m3/t żywca w 2018 i 5,32 m3/t żywca w 2019 roku (w 2017 roku było to 6,66 m3/t żywca). W 2020 roku inwestycja ta zostanie również wdrożona w zakładzie w Lublinie.
  • Wykonaliśmy inwestycję dotyczącą systemu recyrkulacji wody – zakupiliśmy urządzenie, które zbiera wodę z całego obszaru w zakładzie, następnie jest ona filtrowana i przesyłana dalej do części brudnej. W tej części zakładu jest ponownie wykorzystywana do mycia i namaczania szuflad, mycia kontenerów i pneumotransportu odpadów.
  • 15% wody zużywa mycie zakładów. Przez ostatnie dwa lata wymieniliśmy wszystkie dysze na te nowej generacji, o zużyciu wody 25 l/min (przy starych dyszach było to 40 l/min). W tym zakresie również inwestujemy w innowacyjne rozwiązania, które zastosowane są już w zakładach w Karczewie i Łodzi. Ze względu na dobre rezultaty i duże oszczędności (rzędu 100 kW mocy cieplnej) będziemy je implementować w Lublinie i Goleniowie.
  • Zainstalowaliśmy przemienniki częstotliwości do pomp wody w stacji uzdatniania wody, aby automatycznie dopasowywać ilość wody do zapotrzebowania.
  • Wymieniliśmy na nowy, bezobsługowy, system sterowania stacji uzdatniania wody oparty na SCADA.

Łączny pobór wody w podziale na źródła:

Lp. Łączna objętość wody pobranej przez Spółkę wg źródła (w m3 ) Łączna objętość [m3]
2018 2019
1 wody podziemne 1216476 1337448
2 dostawy wody z sieci miejskiej 192735 211753
SUMA 1409229 1549201